project news

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – ENERGAIN"

15-16 December, 2017

На 15 и 16 декември 2017 г., в гр. Благоевград, се проведе заключителна конференция по проект „Насърчаване на децентрализирано производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (с акроним EnerGain)“.

Участие в конференцията взеха представители на МСП, работещи в областта на ВИ на енергия и ЕЕ, НПО в подкрепа на бизнеса и бизнес клъстери, образователни институции, и местни и регионални власти от България и Македония.

В рамките на събитието бяха представени резултатите от реализацията на проекта, който през целия период на изпълнение послужи като платформа за обмяна на опит, познания и споделяне на добри практики в областта на възобновяемата енергия и представяне ползите от нея.

Важни акценти по време на конференцията бяха поставени върху успешни реализирани проекти в изграждането на децентрализирани енергийни системи в България, различни възможности за оползотворяване и финансиране на проекти с възобновяеми ресурси в България. Участниците се запознаха със същността и принципите на действие на практична интелигента система за управление на светодиодно улично, промишлено и тунелно осветление.

В рамките на събитието бяха представени демонстрационни макети на енергийно независими къщи, изработени в рамките на проекта, предоставяни за свободно ползване за образователни и демонстрационни цели. Като част от програмата бяха прожектирани и обсъдени и кратки видео клипове с образователен и информационен характер за отделните видове възобновяеми източници на енергия, и тяхното приложение за различни цели.

Проектът е съвместна инициатива на СПЕЕ – BG и „Фондация за местно и ИТ развитие – Гевгелия“ от Република Македония, която се реализира с подкрепата на Европейския съюз, и има за цел да повиши информираността и познанията в сферата на децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници и въвеждане на иновативни решения за енергийна ефективност.