SPEE
 
SPEE
   
 
Трета годишна водна конференция: Водата като бизнес фактор за индустрията
За трета поредна година Капитал организира конференция, посветена на водния сектор и свързаните с него бизнеси.
 
Събития - България
Отминали
ЕЕ & ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове)
БЪЛГАРИЯ И ИТАЛИЯ: ДА СТРОИМ ЗАЕДНО
Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
Форум за Югоизточна Европа - интелигентни сгради и възобновяема енергия
Изложения и конференции за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяема енергия, интелигентни градове
Трета годишна водна конференция: Водата като бизнес фактор за индустрията
Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Виа Експо представя част от изложителите на ЕЕ & ВЕИ 2014
Семинар за устойчиво развитие и водородна икономика ще се проведе в БАН
Семинара на тема - "Енергетика и Ефективност в България", организиран от Италианската Индустриална Камара -на 2 октомври 2013 в Пловдив.
Международно специализирано изложение Eнергийна ефективност и възобновяема енергия, 9-то издание
Форум за югоизточна Европа "Автономните фотоволтаични системи – новата пазарна ниша на соларния пазар"
Горещите акценти на Форума и изложбата за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради
Официална пресконференция за отчитане на проект „Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност” ще се проведе на 18.05.2012г.
Изложба SAVE THE PLANET
8-ми Конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
SEE Solar - изложба за соларна енергия за Югоизточна Европа
Световноизвестни компании ще участват на Форума за възобновяема енергия за Югоизточна Европа, организиран от Виа Експо
Oбучителен семинар на тема „Бизнес сътрудничество и клъстери”
Управление на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Актуални проблеми на инвестициите в проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
Среща на върха - чиста енергия за Източна Европа
Национална конференция Новата законодателна рамка и развитието на ВЕИ в България Инициатори: Българската асоциация за устойчива енергия (БАУЕ) Българската хидроенергийна асоциация (БХЕА)
Зелената енергия – предизвикателства и нови бизнес възможности
Първи годишен форум Clean energy development forum
Енергийна ефективност (ЕЕ) & възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) Управление на отпадъци & рециклиране
Общо събрание на Съюза на производителите на екологична енергия – BG/СПЕЕ-BG/
Конференция за възобновяеми енергийни източници
Втори Бизнес Форум «Възобновяеми енергийни източници - възможности и перспективи»
Mеждународна конференция и изложба за екология Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата
5-та Международна изложба за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
6-ти Международен Конгрес за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
Международна конференция „Финансиране на инвестиционни проекти в областта на ВЕИ ”
Семинар „Инвестиционен процес при изграждане на ВЕИ”
Общо събрание на „Съюз на производителите на екологична енергия-юг”/СПЕЕ-ЮГ/
Конференция "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия"
Първия хидроенергиен форум за Югоизточна Европа
Форум Възобновяеми енергийни източници - Възможности и перспективи
Възобновяема енергия и енергийна ефективност
Трета конференция "Инвестиции във вятърни и водно-електрически централи 2009"
ЕКОЛОГИЧНАТА ЕНЕРГИЯ: Необходимост – Алтернатива - Инвестиция за бъдещето
Международна изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
На 24.03.2009г. от 10,30 часа в ДКВЕР ще се проведе обществено обсъждане на Доклада за определяне на преференциални цени на ел.енергия
Общо събрание на „Съюз на производителите на екологична енергия-юг”/СПЕЕ-ЮГ/
Семинар "Възобновяеми енергийни източници" - Соларни, вятърни и геотермални електроцентрали и финансиране по Оперативни програми
Възобновяеми енергийни източници - соларни, вятърни и геотермални електроцентрали, и финансирането им по оперативните програми
Четвърта Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) Инструменти и финансиране на устойчиви енергийни общности
Пети Международен Бизнес Форум “Инвестиции в околната среда за по-добро качество на живот”
Конференция „Околна среда и изменения в климата”
Седма Национална Конференция по Енергийна Ефективност
Конференция Политики и стратегии за управление на емисиите парникови газове
Международни дни за двустранни бизнес срещи в областта на енергийната ефективност и околната среда по време на Техническия панаир – Пловдив 2008
Семинар: Слънчеви топлинни приложения в Източна Европа. Гарантиран слънчев резултат.
Обучителен семинар - "Разработване на успешни проектни предложения за кандидатстване по програмите на ЕС в подкрепа на бизнеса”
Общо събрание на СПЕЕ-ЮГ
Световния ден на околната среда - 5 юни
Пета национална конференция "ИКТ иновациите в инфраструктурните проекти у нас и екологичните технологии"
Международна изложба и конференция Вода София 2008
Конференция "Глобални промени в околната среда: предизвикателства към науката и обществото в Югоизточна Европа"
Конференция: „Развитие на проекти в българския сектор на възобновяеми и алтернативни енергийни източници: Предизвикателства и перспективи”
Пресконференция в Национален пресклуб БТА - Представяне на новоизобретена българска водовъртежна ВЕЦ
Международен конгрес за югоизточна Европа
Международна изложба за ЕЕ и ВЕИ
Национален информационен ден, Министерство на икономиката и енергетиката
Слънчева енергия и Фотоволтаични Централи. Възможности и Реализация.
Конференция "Енергийни потоци в регионален и европейски аспект "
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign