SPEE
 
SPEE
   
 
Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия - BG” /”СПЕЕ –BG”/


Сдружение „СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ - BG” /”СПЕЕ –BG”/ регистрирано на 19.10.2007г. като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

Сдружението е автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се, неполитическо сдружение с нестопанска цел.

Сдружението осъществява и развива двустранни и многостранни връзки с органи, организации, дружества и лица в Република България и чужбина за изпълнение на своите цели.

Сдружението може да членува в други сдружения и съюзи, включително и международни.

Сдружението се управлява от Управителен съвет.

Управителен съвет на сдружението
Представител Фирма Позиция
1 Иво Арсов ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
2 Пламен Дилков Съпредседател и член на УС
3 Владимир Табутов Председател секция фотоволтаика
4 Александър Балакчиев Член на Управителен съвет
5 Богдан Пишиев Член на Управителен съвет
6 Рашко Динков Член на Управителен съвет
7 Илона Самарджиева Член на Управителен съвет, Упълномощен представител от фирмата
 
Изпълнителен директор   Марияна Ненкова
 
 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign