SPEE
 
SPEE
   
 

Bulb турбини

Това увеличаване на търсенето на електроенергия рефлектира в увеличение на тарифната ставка и сегашната енергийна криза. Преди това не се обръщаше достатъчно внимание на водноелектрическите проекти с нисък напор поради по-високата им цена. Сега за да се запълни празнината между търсенето и предлагането на електроенергия, се поставя акцент върху разработката на местоположения с нисък напор на водата. В наши дни са на разположение няколко турбини за нисък пад, от които е установено, че bulb турбините са най-подходящи за такива условия на обекта.

Bulb турбината е с компактна форма и добри хидравлични характеристики, което води до по-малки строителни разходи и хидравлични загуби в сравнение с другите видове турбини, използвани при сходни условия на местоположението. Извършена е голяма част от изследователската работа за подобряване на характеристиките при кавитация, разработване на покритие за защита на краищата на лопатките поради ерозия от пясък, изследване на характеристиките на bulb турбината по време на нейната работа в реверсивни режими и предвиждане на динамичното поведение на bulb турбината. В настоящата статия е направен опит да се представи преглед на техническите и оперативните аспекти на bulb турбината и нейните приложения.

Bulb каплан турбините имат цялостна задвижваща система и генератор, намиращ се в аеродинамичен "балон", който стои в основния поток. Те са практични само при големи хидроенергийни проекти, когато е възможно физически един човек да се спусне в балона за извършване на поддръжка и обикновено се използват само при големи системи.

Bulb турбините за малки водноелектрически централи често се изпълняват със система от зъбни предавки в корпуса на турбината. Тази конструкция дава възможност генераторът да се позиционира вертикално извън корпуса на турбината в сградата. В резултат на това корпусът на турбината (който се обтича от водата) може да бъде много компактен. Тъй като тези трансмисионни системи трябва да се поберат вътре в корпуса на турбината, те трябва да са не само много ефективни, абсолютно надеждни и лесни за поддръжка, но и изключително компактни.

Bulb турбината е разработен в средата на 1900 и се използва за много ниски падове. Тя има работно колело тип пропелер и компоненти, затворени в един балон. Валът е хоризонтален или наклонен. Достъпността до турбината и генератора се влияе от размера на балона и се намалява, когато тя е потопена и затворена. Лесно достъпно е само работното колело на турбината. Генераторът се намира във водонепроницаем корпус или балон в течението на водата. Сградата на ВЕЦ е интегрирана с язовирната стена с директна смукателна тръба. Механичната инерция на въртящите се звена на генератора е много по-ниска от инерцията на вертикална Kaplan турбина. Ниската инерцията на bulb турбината може да се компенсира до известна степен чрез съвременните хидравлични турбинни регулатори и стабилизатори на системата. Те могат да бъдат използвани при ниски падове и при големи изменения на пада и дебита и в този смисъл, тези турбини заменят турбините Kaplan за падове под 25 метра. При много ниски падове скоростта на генератора трябва да бъде увеличена с помощта на мултипликатор. Bulb турбините могат да работят като помпи.

Основни предимства
Най-ефективното решение за нисък пад до 30 метра. Пренебрежимо малка нужда от наводняване на бреговете на реката поради естеството на работа на течащата вода. Намален размер, цена и изисквания към строителните работи до 25% благодарение на директната смукателна тръба, която подобрява характеристиките на хидрогрупата и също води до по-малка необходимост от изкопни работи. Посреща нуждите на всяко специфично приложение - Bulb турбините също действат като помпи и в двете посоки на потока с приложения на места с приливи и отливи.

Основни характеристики
Наименованието "Bulb - балон" идва от формата на горната водонепроницаема обвивка, която съдържа генератор разположен върху хоризонтална ос. Диаметърът на работното колело може да бъде до 8м. Дизайнът на работното колело е една от най-важните задачи, която трябва да се извърши при оптимизирането на една хидрогрупа за всеки проект. Ъгълът на лопатките може да бъде променян чрез движещ се от сервомотор цилиндър, разположен във вътрешността на главината на работното колело. Главините се пълнят с масло.

Два радиални лагера гарантират динамичната устойчивост на хоризонталния вал по време на работа. Шлюзът на смукателната тръба осигурява надеждна защитна система за хидрогрупата. Функциите на изходния шлюз са защита срещу задвижване на турбината, изолация по време на обезводняване на хидрогрупата, операция по изпускане на водата от басейна и други. Времето за изграждане може да се оптимизира, като се извършват следните операции едновременно. Монтаж на ротор, статор и предната част на балона в горната шахта. Изграждане на главината на работното колело, лопатките, конуса на турбината и монтаж на работното колело в долната шахта. Монтаж на аксесоари. Дизайнерските концепции на Alstom гарантират надеждност при всички работни условия, като се вземе предвид чувствителността на Bulb турбините към нестабилността и вибрациите поради хоризонталното разположение на генератора. Те са разработени да се справят в ситуации като закръгленост и концентричност на въздушната междина и успешно намират приложение в bulb турбини до 60MVA.

Поставянето на генератора в затворения балон налага определени условия и ограничения, изискващи подходящ дизайн. Речната вода, течаща около балона, е идеалният охлаждащ агент за топлината, разпределяна предимно чрез въздух под налягане. Компанията VA TECH HYDRO допълнително е въвела система за охлаждане със затворен воден кръг за междинно охлаждане и повърхностни охладители, които са монтирани в течението на водата или са неразделна част от балона.

Основните предимства на тази система за охлаждане включват отличната възможност за пренос на топлина, възможността за интегриране на охлаждането на лагерите и трансформатора, топлообменник вода/вода без поддръжка, подобрена ефективност чрез разпределена експлоатация на циркулиращите водни помпи и премахване на системата за охлаждане на вода в сградата на ВЕЦ (помпи и други)

Статорът на генератора, който е част от балона, е захванат към фланеца на вътрешния се конус на корпуса на балона, който също така поддържа комбинирания натиск на генератора и направляващия лагер.Това осигурява допълнително значителни предимства, като например ясно разделение на пространството за генератора и турбината, съосие на генератора и турбината, достатъчно пространство за достъп и лесна инсталация.

Във ВЕЦ с Bulb турбина/генератор, поддръжка е много по-лесна, отколкото при вертикална Каплан хидрогрупа. Задачите по поддръжката на турбината могат да се извършват независимо от генератора и така не се изисква демонтаж на генератора. Основните части на генератора могат лесно да бъдат достъпни за инспекции, като премахването на статорните решетки и полюсите е възможно, без демонтаж на основните компоненти.

Противно на предишните тенденции на балоните с малки диаметри, в днешно време се използват по-големи диаметри от до 1,3 пъти диаметъра на работното колело на турбината, предлагащи следните предимства като голяма инерционна константа, висока ефективност на генератора, проста и ефективна система за охлаждане, намален механичен стрес и увеличено пространство в предната част на балона.

Компанията VA TECH HYDRO е разработила една нова и силно конкурентна концепция за директно задвижване на генератора, особено за малки падове и мощност до 15MVA. Концепцията BULB 2000 включва само един вал с общ достъп и е много икономична.

Kaplan bulb турбина, конструкция тип A
Предлага се с три, четири или пет лопатки на работното колело. Подходяща е за наклонен или хоризонтален монтаж на вала. За мощности до 1000kW се използва предавка с плосък ремък и голяма издръжливост, а при по-големи мощности - зъбни предавки с паралелни валове. Тази машина също е на разположение като конструкция тип R за свързване към напорен тръбопровод и с изнесена настрани ремъчна предавка.

Kaplan bulb турбина, конструкция тип B
Това по-нататъшно развитие на конструкция тип A е идеална за използването на синхронен генератор с възбуждане с постоянни магнити. Ротора на генератора е монтиран на вала на турбината, следователно се премахва един набор от лагери. Тъй като на статора е разположен вътре в балона на турбината и е заобиколен от вода, се осигурява оптимално охлаждане.

Една разновидност на Bulb турбините са хидрогенераторите Hydromatrix и съчетават предимствата на доказана технология на ANDRITZ HYDRO при агрегатите с икономична и спестяваща време инсталация.

Концепцията Hydromatrix се състои от фабрично сглобена "мрежа" от модули, съдържаща малки пропелерни агрегати с турбина-генератор, които могат да бъдат групирани гъвкаво в различни конфигурации. Агрегатите Hydromatrix могат да бъдат инсталирани на съществуващи язовири и шлюзови структури, както и да се използват при нови проекти. Модулите Hydromatrix се доставят в предварително сглобено състояние на площадката на ВЕЦ, където те се монтират. Агрегатите турбина-генератор се включват и изключват с помощта на хидравлично задвижвани плъзгащи се саваци, които прекратяват притока на вода през тях.

Дизайнът на модулите позволява премахването или отстраняването им от работно положение като плъзгащата се врата. Това позволява преминаването на течащата вода и опростява работата по проверка и поддръжка на агрегатите. Проекти, които не са икономически целесъобразни с конвенционалните конструкции на агрегатите турбина-генератор, вече могат да бъдат разработени изгодно с помощта на подхода на Hydromatrix.

ВЕЦ на базата на Hydromatrix предлагат няколко предимства, където конвенционалните водноелектрически проекти не могат да осигурят приемливи решения. Технологията Hydromatrix дава възможност на клиентите да се включат в неизползваният водноелектрически потенциал на водовземните кули, неизползваеми корабни шлюзове, канални бентове, корабоплавателни язовири и язовири за напояване, разполагайки с печеливши и възобновяеми енергийни ресурси. Гъвкавостта при организиране на малките хидроагрегати и свързаното с тях електромеханично оборудване позволява интеграция на Hydromatrix в съществуващите структури, които отговарят на основните критерии на приложение.

Турбините Hydromatrix могат да работят на плитко и с минимално потапяне. Могат да бъдат избегнати дълбоки изкопни и други скъпи строителни работи, което води до значително намаляване на разходите.

Най-съвременният дизайн на работното колело и технологията на генератора са гаранция за възможно най-голямо производство на енергия чрез високи нива на хидравлична и електрическа ефективност. Заедно с високата надеждност на инсталацията, в резултат от големия брой генериращи мощности тези фактори допринасят за висока рентабилност на решението Hydromatrix. Чрез използването на съществуващите структури се избягва допълнителното ползване на земя. Вече създадените крайбрежни заливаеми ивици остават непроменени, като по този начин се свежда до минимум въздействието върху ценните земеделски земи или жилищните райони.

Проектите с Hydromatrix могат също лесно да се интегрират в градските райони, които имат строги естетически изисквания. Тъй като е необходимо да се адаптират само малко съществуващите структури, строителните графици са значително по-кратки в сравнение с конвенционалните големи водноелектрически централи. Допълнителни икономии на време при инсталиране и пускане в експлоатация се постигат чрез използване на предварително сглобени и фабрично тествани основни елементи за инсталацията с Hydromatrix. Стандартизираният и устойчив дизайн на Hydromatrix, включващ нерегулируеми турбини и синхронни генератори, ги прави лесни за интегриране и работа в рамките на съществуващата електрическа мрежа. Инсталациите с модулите Hydromatrix не изискват сложна работа по поддръжката за продължителни периоди от време, освен смяна на масла и филтри в зависимост от работните часове. Тъй като всеки хидрогенератор лесно може да бъде отстранен от своето работно положение, проверките са бързи, сигурни и ясни и нямат влияние върху функционирането на другите модули. Малкият размер на агрегатите позволява техните ремонти да се извършват в работилница.

За да се постигнат технически и икономически осъществими приложения с Hydromatrix, трябва да бъдат изпълнени следните критерии. Разполагаем дебит приблизително 100m3/s. В зависимост от напора на водата, която преминава през един хидрогенератор, варира между 5m3/s и 12m3/s. Тъй като агрегатите са нерегулируеми, следва да бъдат инсталирани колкото е възможно по-вече за да се позволи отработване на различните потоци и да се сведе до минимум въздействието на разходите по баланс на производствено оборудване. Местоположенията с отток по-малък от 50m3/s трябва да разполагат с по-голям напор, за да се гарантира икономическа експлоатация. Инсталациите с Hydromatrix се използват предимно на места с нисък пад между 2m - 20m. В изключителни случаи с по-високи падове до 30м, дори и по-малък брой агрегати може да доведе до икономически атрактивна ВЕЦ. Минималното потапяне под вода 1.5m. Ако е на разположение по-голямо потапяне, е възможна инсталация на два реда. Това позволява по-голям капацитет на инсталацията с малки изисквания за пространството.

Съществуващите строителни структури следва да отговарят на критериите за минимални отток и потапяне. Инсталациите Hydromatrix с нови строителни структури предлагат икономична алтернатива спрямо специфичните изисквания и по-скъпите строителни работи при конвенционална водноелектрическа централа.

Синхронните генератори на Hydromatrix могат лесно да се интегрират в мрежите на ЕРП и не изискват компенсация на фактора на мощността. Мощността на централата може да се регулира чрез включване или изключване на единични хидрогенератори. При по-големи инсталации се използват трансформатори за контрол на напрежението под товар.

Видове приложения
Големи шлюзови и язовирни съоръжения, изградени покрай големи реки за целите на корабоплаването, са идеална възможност за Hydromatrix. Добавяне на водноелектрическите централи за производството на електроенергия на тези места може да бъде много икономично, ако съществуващите структури позволяват изпълнението на Hydromatrix. Постоянните дебити и обикновено малките колебания на напора правят напоителните структури идеални кандидати за Hydromatrix приложения. Благодарение на модулната концепция, енергетичното оборудване може да бъде монтирано на различни язовирни структури с подходящо потапяне.

Водни резервоари или байпас тунели на съществуващи водноелектрически централи обикновено разполагат със структури за водовземане, които могат да бъдат идеални възможности за ползване на Hydromatrix технологията. В такива приложения са осъществими напори до 30м, ако може да се реализира достатъчно потапяне. Каналните или корабоплавателните структури често имат преливник или неизползвани шлюзове, които имат достатъчно напор за монтаж на Hydromatrix модули за производство на електроенергия. В случай на наводнение, модулите могат да бъдат извадени от водата или Hydromatrix електроцентралата може да бъде проектирана да позволи преливане по време на наводнения. Комбинация с Hydromatrix модули за производство на електроенергия следва да се оценява в процеса на планиране на нови язовири, бентове и други хидравлична инфраструктура за напояване или контрол на наводненията. В повечето случаи разглеждането на такъв многофункционален подход на ранен етап може да предложи значителни допълнителни ползи и подобрена икономическа рамка.

Hydro-eKIDS
Разработката на Toshiba Group Hydro-eKIDS представлява друга модификация на Bulb турбините, въз основа на концепция за дизайн, високо качество и висока надеждност, създадени чрез ангажимент за големи и средни по мащаб водноелектрически централи.

Концепцията Hydro-eKIDS има пет различни модела, в зависимост от комбинацията от дебит на потока и нетния пад. Всяка група има три вида работни колела, които да отговарят на специфичния воден поток. Hydro-eKIDS се доставя с регулирани лопатки на работното колело и направляващия апарат, за да отговарят точно на условията на местоположението. Ъгълът на лопатките на работното колело също може да се регулира след монтажа, като се извади работното колело. Когато оттокът се колебае в дъждовния или сухия сезон, Hydro-eKIDS може да работи при най-добрите условия чрез регулиране на ъгъла на лопатките на работното колело.

Оптималният подбор на генератор е избор между индукционни и синхронни генератори, в зависимост от това дали Hydro-eKIDS ще се свързва към мрежата или ще е независим от нея. Лагерите са стандартни ролкови и се смазват с грес. Валът на турбината е проектиран чрез анализ на вибрации чрез МКЕ, а също и статичен анализ на усилията, така че да издържи на граничната скорост като тази в турбините с голяма мощност. Валът на турбина е изработен от неръждаема стомана. Уплътнението на вала е механичен тип и се смазва самостоятелно с вода. Системата от лагери съчетава конусно-ролков тип, който издържа на аксиален натиск и радиално натоварване, и цилиндрично-ролков тип за радиално натоварване.
http://energia.elmedia.net/bg/2014-3/editorials/
http://energia.elmedia.net/, 2014-07-04
 
 
Информация - статии
Verizon ще инсталира 10,2 MW слънчеви панели из САЩ
Кристално прозрачни слънчеви панели превръщат всеки телефон в соларен генератор
Телекомуникациите развиват хибридните електроцентрали в отдалечените райони
Новите космически соларни масиви се сгъват като оригами
Вятърна турбина, отпечатана на 3D принтер, произвежда по 300 вата
Многослойни соларни клетки постигат над 50% ефективност
Енергетика К100: Точка на замръзване
CSP централите могат да работят при 80% капацитет целогодишно
Адаптивен материал може да намали соларните разходи наполовина
В Германия фотоволтаиката е по-изгодна в сравнение с наземните вятърни турбини
Тънка соларна клетка достигна 21% ефективност
Соларни клетки се пръскат като спрей и имат 19% ефективност
Великобритания с 1 GW нови соларни инсталации през първата половина на 2014
Френският енергиен закон ще гони 32% дял на ВЕИ до 2030 г.
Стойнев: Нямаме финансови ангажименти по VII блок на АЕЦ "Козлодуй"
Има и добри новини от Украйна: построиха нова 8 MW PV електроцентрала
160 kW слънчеви централи ще захранват обществените сгради в Луксор
10 нови PV завода ще изникнат в югозападния район на Русия
Нов рекорд в соларните системи: роувърът на Марс измина 40 километра
Потреблението на електроенергия е скочило с 6%
Графитена гъба преобразува слънчевата енергия в пара
Китай, Япония, Индия и Австралия ще отбележат бум на фотоволтаиката
Соларните приходи ще се удвоят до 2020 г.
България е последна по енергийна сигурност в ЕС
Супермаркет генерира 100% от необходимия си ток от собствените си отпадъци
От КНСБ искат финансирането на енергийни проекти да става с консенсус в НС
Франция си поставя цел: 30% увеличение на енергийната ефективност до 2030
Американци искат да изнасят дървесни пелети за Европа
Глобалните инвестиции в чиста енергия са скочили с 33% през Q2
Високоефективни соларни панели
Снимка на деня: ВЕИ и селско стопанство в Сакар планина
Ще остане ли само теория кръговата икономика?
Як робот от Саудитска Арабия почиства прашните слънчеви панели без вода
Термалните слънчеви колектори трябва да са изработени от качествени материали
Естествено охлаждане и модерно електро-резервиране правят зелен центъра за данни на Fujitsu в Лондон
Соларни пейки в Бостън ще зареждат мобилни устройства
Най-голямата соларна електроцентрала в Япония блести сред морето
IRENA субсидира мащабна соларна електроцентрала в Сиера Леоне
Bulb турбини
Германия намалява субсидиите за ток от ВЕИ
Органична, евтина презареждаема батерия може да промени бъдещето на ВЕИ
Грийнпийс предлага затваряне на няколко ТЕЦ-а у нас
Немска провинция иска да достигне 100% възобновяема енергия още тази година
Графика на деня: Бурното развитие на ВЕИ през последните 9 години
Система за съхранение на ВЕИ енергия от комунален мащаб използва камъни и газ
Възможен ли е енергийно автономният дом у нас? Вижте сами
Вятърна турбина прави 1000 литра чиста вода на ден насред пустинята
Соларни клетки надскачат 25% в ефективността на преобразуване на светлината
Слънчеви клетки във вид на боя могат да направят възобновяемата енергия по-достъпна
Батерия от желязо може да съхранява възобновяема енергия икономически изгодно
Продажбите на системи за съхранение на соларна енергия ще скочат в Германия
Слънчевата енергия регистрира рекордна година: 38GW нов капацитет през 2013 г.
ДКЕВР обитава паралелна реалност
Портативна сгъваема вятърна турбина тежи по-малко от 2 кила
Тиха покривна вятърна турбина може да покрие половината от енергийните нужди на домакинство
Нов модел на обществено финансиране за соларни проекти набира скорост
Многослойна слънчева клетка поглъща целия спектър на светлината
Домашните PV инсталации в САЩ надминаха комерсиалните проекти
Tesla вижда себе си като „компания за иновации в енергетиката“, а не като фирма за коли
74% от енергийните нужди на Германия бяха покрити от ВЕИ в неделя
В Китай производителите на соларни панели все по-агресивно „ухажват“ индивидуални клиенти
Еленко Божков: Няма причини да поскъпне токът
Новите евро-регулации за трансформаторите ще доведат до спестяването на 16TWh годишно
И добре развитите икономики не се справят добре с обществените ВЕИ
Зелените работни места във ВЕИ сектора достигат 6,5 млн.
Испанците си правят колективи за възобновяема енергия
Нигерия гради 3000 MW соларни електроцентрали
САЩ инвестира 10 милиона долара в проект за енергия от морските вълни
Фотоволтаични пътища и магистрали? Технологията е готова
Създадоха първото в света соларно гориво за реактивни двигатели от вода и CO2
Соларно устройство превръща всеки прозорец в зарядно за мобилни джаджи
16 енергийни заблуди
Solar Impulse 2: соларният самолет е готов за околосветска обиколка
Барбадос преминава на отопление със слънчева енергия
Учени и воени превръщат морската вода в гориво
Законът за кредитните институции - повече политика, отколкото икономически разум
Британска общност, център на фракинг-протести, избра да стане 100% соларно село
Германия притиска ЕК за отстъпките за зелена енергия
Най-голямата в Латинска Америка соларна ферма ще замени въглищна електроцентрала
Goldman Sachs: соларната енергия скоро ще достигне паритет
Концентрираната слънчева енергия ще достигне 1GW капацитет до 2020 г.
Слънчевите панели вече са „ширпотреба“ в САЩ
Vestas измести GE като топ инсталатор на вятърни турбини през 2013 г.
Учени от Харвард конвертират земната инфрачервена енергия в чисто електричество
ЕС: България, Естония и Швеция вече са постигнали своите ВЕИ цели за 2020 г.
Нова промяна в ЗЕВИ ще позволи по-лесно изграждане на малки ВЕИ мощности?
До 2050 година основната енергия в ЕС ще е от възобновяеми източници
Големите енергийни дружества пренебрегват възможностите за растеж от зелени източници
Вятърните турбини са ефективни в продължение на най-малко 25 години
Apple ще захранва завод само от ВЕИ
ЕС подпомага с 55 млн. евро възобновяемата енергия в Кабо Верде
Google пусна най-големия соларен парк в света
Най-голямата в света соларна електроцентрала вече произвежда ток
Пазарът на кули за вятърни турбини ще достигне 19,3 млрд. долара до 2020 г.
Глобалните вятърни мощности достигнаха 12,4% през 2013 г
Кои са най-ефективните вятърни паркове в България
Intel и Microsoft сред най-големите потребители на зелена енергия в САЩ
LED лампа достига рекордно висока яркост
Нова технология за управление на батериите може да вдигне капацитета им с 40%
„Енергоспестяващи митове“ подкопават енергийната ефективност на Острова
4 знака, че Африка може да направи „жабешкия скок“ при горивата
Китай внедри повече слънчев капацитет през 2013 г. от коя да е друга страна
Слънчева батерия с графен постигна рекорден КПД
Deutsche Bank: глобалният PV пазар почти ще се удвои в периода 2012-2015
Вятърът се очертава като доминиращ източник на енергия в Испания
Шотландската соларна индустрия достигна 100MW и расте още
DIY домашна топлоелектроцентрала
20% такса върху приходите на ВЕИ централите ще изгони инвеститорите
Интелигентните технологии имат пазар в България
Съвременните изолации били с коефициент на енергийна ефективност нула, твърди „изобретател“
Могат ли черните вятърни турбини да предотвратят сблъсъците с птици?
Нов метод за производство на водород може да даде тласък на колите с горивни клетки
Нова технология позволява развитието на 4G слънчеви клетки
Ефективно осветление спестява на Бристол 500 000 лири годишно
Германия: кранчето със соларните пари спира на 52 гигавата
Stella – първата соларна семейна кола
ВЕИ ще надминат природния газ и ядрената енергия до 2016
5 грешки на прохождащите зелени компании
Как соларна централа произвежда ток и след залез?
Фотоволтаичният пазар у нас и проектът PV GRID
Вятърната енергетика изпревари ядрения сектор в Китай
Германия показва на света ползите от отказа от ядрена енергия
Намалява ли енергийната ефективност проблема с парниковите емисии и върховота консумация
За цената на зелената енергия и смъртта на зелените проекти
Инвестиции във ВЕИ за рекордните 260 млрд. долара са били направени през 2011 г.
Вятърната енергетика в Гърция се развива въпреки кризата
Костадинка Тодорова, председател на Българската асоциация за устойчива енергия: Новият закон максимално елиминира зелената енергия у нас
Заплашва ни санкция от Европа, защото не смесваме биогоривата
Какво е бъдещето на зелената енергия в България?
Предизвикателства има, но ВЕИ секторът ще продължи да се развива, смята Валентин Стоянов, главен експертен сътрудник в парламентарната Комисия по икономика и енергетика
Ванадиеви батерии за по-добро съхранение на енергията от ВЕИ
Производството на соларни клетки се удвои през 2010 г.
Икономически растеж и нови работни места в резултат на 30% съкращаване на парниковите емисии
Как се правят биогоривата ?
Инвестиционен процес при използване на геотермална енергия
Геотермичният каталог на България
Геотермалната енергия – колосален ресурс, който слабо използваме
Мониторинг на публикациите в секторите енергетика и екология за 23.01.2011г.
Мониторинг на публикациите в секторите енергетика и екология за 24.01.2011г.
ЕС ще осигурява повече от 20% от енергията си от ВЕИ през 2020 година
Най-интересното за 2010 в областта на новите материали
Global Cleantech 100 за 2010 година
Ветротурбини и използване на енергията на вятъра
Консултанти: Европа може да пести повече енергия
Трайков представи предимствата на свободния енергиен пазар
Европа отново първа по инсталирани слънчеви панели
Китай стана най-атрактивната страна за "зелени" инвестиции, сочи доклад
Националните планове за действие за възобновяемите енергии чертаят пътя към целите за 2020 г.
Силен интерес за изграждане на фотоволтаици по ПРСР
Генерална статистика 2009 - EWEA - Wind in power
Доклад на Евростат показва повишаващия се дял на енергията от ВЕИ през 2009 година
Колко енергия можем да извлечем от подводните вулканични рифове?
Старите черти на новата енергийна стратегия
Включване на ВЕИ в мрежата - според оферираната цена на тока
Инвеститорите ще внасят депозит като гаранция за изпълнението на проектите си
Фасада „Злато & Камък“
Министерства си прехвърлят топката за картата на ВЕИ обектите
МАЕ: четвърт от електричество в света може да се произвежда чрез слънце
Нов онлайн наръчник ще помага на инвеститорите в слънчева енергия
Германски дипломат: Развивайте екоенергия от вятър и слънце
По-ефективни и евтини соларни клетки
Производство на енергия от слънцето
Производство на пелети и брикети от биомаса
Увеличават се субсидиите за ВЕИ и енергийна ефективност в земеделието
Пред фотоволтаичната индустрия стоят възможности и предизвикателства
Възобновяеми енергийни източници. Мястото им в енергийния микс на България
Обновената вятърната турбина 2.5xl на GE Energy
Тя е пригодена за работа при изключително студено време в инсталации в Северна Америка и Европа
До 2020 година 100 GW офшорни вятърни централи край бреговете на Европа
Енергийна ефективност и рационално използване на енергията
400 милиарда евро за ток от слънцето в Сахара
НЕК се опитва да ограничи чуждите инвеститори в екоенергия
България трябва да изгради нови 2000 мегавата зелени централи за 10 години
Биомасата – бъдещата енергийна алтернатива!
Лидерите в използването на екологична енергия
Кои са компаниите - световни лидери в купуването и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници?
Обама: Ще развиваме възобновяемите източници на енергия
Истинският потенциал на слънчевата енергия
Хибридни улични лампи
ДКЕВР: Цената за изкупуване на екоенергия трябва да се запази за настоящите инвеститори
Конференция Инвестиции във вятърни и водно-електрически централи", 14.04..2009г. хотел Шератон София
Предстоят нови промени в енергийните закони
Мрежовите компании, ДКЕВР и МИЕ търсят нови начини за разпределяне на разходите, свързани с използването на ВЕИ
Развитие на технологиите за ВЕИ
Очакват се промени в енергийните закони на България преди края на 2009 г.
Калкулатор за смяна статута на земята
Работодатели: Енергийните алтернативи са ключов приоритет за икономиката
Зелената енергия е донесла рекордни приходи през 2008 г.
Устойчиви във вихъра
Слънчевата енергия - предпоставка за по-икономичен живот
Вятърната енергия повежда в Европа
САЩ стана световен лидер във вятърната енергетика
Вятър в града
Пазарът на фотоволтаици през 2009 г.
Възможности за финансиране на дейности в областта на ВЕИ
Вятърни паркове край бреговете на Шотландия
Възобновяемите енергоизточници в България - обзор
Неизползван потенциал
НЕК предупреди за поскъпване на тока заради вятърните централи
Зелените тарифи
Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката
Да направиш ток от вятъра
Регионалният първенец е вятърът, биогазът го следва
България вече има голяма регионална енергийна компания
Фотоволтаичен парк в България
ЗЕЕ – Закон за енергетиката (и ефективността)
Енергийното обследване - най-голямата тесла за годината
Политиката на Република България в областта на изменението на климата. Нормативна база за развитието на ВЕИ
70 000 мегавата от вятърна енергия в Европа до 2030 г.
Чистите технологии са приоритет за шведския бизнес
Мощна подкрепа от Брюксел за възобновяемата енергия в Европа
Италия – следващият голям пазар на слънчеви панели
Нов начин за производство на биогорива
Евтини биогорива от синъо-зелени водорасли
Икономически потенциал - водна енергия
Главни стъпки за реализирането на хидро енергиен проект
Финансова оценка - водна енергия
Помощ за подобряване на енергийната ефективност на МСП
Технологии за използване на водна енергия
Домове, които винаги гледат към слънцето
Главния олимпийски стадион в Пекин - Гнездо на птиците
"Гнездо на птици" - в десятката на най-добрите архитектурни съоръжения в началото на XXI век
“Анаконда” генерира енергия от вълните
Mitsubishi строи мрежа за зареждане на електрически автомобили от възобновима енергия
Най-голямата /до момента/ слънчева електроцентрала в света започна производството на електроенергия
Биогоривата в България - новите приоритети
Безшумни и красиви градски ветрогенератори
Национална политика за възобновяемите енергийни източници и биогорива
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Възвръщаемост на инвестиции във ФЕЦ - Фотоелектрични централи
Прозрачни соларни стъкла могат да генерират достатъчно енергия за дома
Най-голямата вятърна турбина и най-големият вятърен парк
2 милиарда инвестиция за производство на тънкослойни фотоволтаици
Соларни дървета
Първият плаващ ветрогенератор
Приливно-хидравлична система произвежда електроенергия на рекордно ниски цени
Договориха реализацията на най-мащабния соларен парк в света
Регулаторна рамка, лицензионна процедура и цена на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични централи
Влияние на децентрализираната генерация върху разпределителната мрежа
Потенциал за производство на електроенергия от фотоволтаични централи в България
Фотоволтаични технологии – развитие и особености
Прилагане европейският опит в развитието на фотоволтаични системи в България: нека да не преоткриваме колелото
“Слънчева енергия и фотоволтаични централи - Възможности и реализация”
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Токът от вятъра и водата поскъпва
"Боинг" тества биологично гориво в самолетите си
Извличане на горива от въздуха с помощта на технологията Green Freedom
Инвестиционен процес при източници на възобновяема енергия от биомаса и биогаз
Инвестиционен процес при използване на слънчевата енергия
Изкуствени острови захранват света с енергия
Турбина подсилена с дифузери Venturi
Уискито се превръща в биогориво
България – Справка за възобновяемите енергийни източнци
Финансиране за ВЕИ - мит или реалност
Инвестиционен процес при МВЕЦ - до 10MW
Риболовен кораб открива ерата на водорода
Проект за алтернативна енергия подготвят за София
Предвижда се изграждане на когенерационна централа на дървесна биомаса
Орязването на квотите за емисии е вредно за икономиката ни
Портал ЕВРОПА предлага на читателите си интервю с изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност г-н Таско Ерменков.
Слънчевите централи - ток без пари или ток за много пари
Въпреки рисковете, нова "мода" пази природата и облагодетелства човека
Възобновяеми енергийни източници на енергия
Балканско биогориво се задава на хоризонта
Токът от централите на биомаса ще е с най-висока цена
Енергия /все/ в бъдеще време
Енергия от биомаса - непознатата суровина
Японски инвеститор получи клас за вятърна централа
Проектът е за 92 млн. лв. и ще бъде изпълнен до 2008 г.
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Производството от ВЕЦ остава атрактивно за инвеститорите
Някои актуални проблеми при инвестирането в малки ВЕЦ в България
Как да спечелим от ВЕИ
Затоплянето ни гълта по 3 евро
До 2020 г. България минава на ток от слънце и вятър
Инвестиционни процеси при вятърни централи
Градско отопление на биомаса в Кардасова Речице, Чехия
Биогоривата
Ще извличаме водородно гориво от канализацията
Учени предлагат по-икономична технология за добиване на продукта, от който се очаква да реши глобално енергийния проблем
Водород в автомобила.
Първият водороден град скоро ще отвори врати
Екогорива и хибридни автомобили
Правна рамка за използването на БИОМАСАТА в страните от Европейския съюз и Република България
Бели сертификати за енергийна ефективност
Използване на слънчева енергия в България - технико-икономически условия
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Електроенергия от слънцето
Технологии, принципи, приложения
Биодизелът е по-екологично биогориво от етанолът
Acura атакува ”Льо Ман” с водородно гориво
Фотоволтаиците
Европа поведе света в ерата на вятърната енергия
Биогоривата в България – проблем с добри очаквания за практиката
Алтернативните източници на енергия – стратегията на бъдещето
Транспортни биогорива: изследване на връзките с енергийния и селскостопанския сектор
Пътна карта за възобновяемите енергийни източници в Европа
 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign