SPEE
 
SPEE
   
 

Енергия /все/ в бъдеще време

През последните десетина години в света, в Европа и в България все по-усилено се говори за оползотворяването на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ - слънце, вятър и геотермални извори, а от три-четири години - и за алтернативните като биомаса и смет. След като Европа си постави за цел до 2010 г. делът на енергията от ВЕИ да е 12%, само преди месец лидерите на Евросъюза бяха принудени да ревизират плановете си, установявайки, че няма начин този процент да бъде постигнат въпреки прекрасните национални планове на страните членки.

Новата цел - 20% чиста от въглеродни емисии енергия до 2020 г., изглежда относително реална, и то не толкова заради усилията на политиците, колкото заради частичната ориентация на бизнеса към инвестиции във ВЕИ след трайно задържалата се висока цена на суровия петрол и постоянните прогнози за продължаващата тенденция на поскъпването му не само в резултат на нестабилността в голяма част от регионите на добива му, но и провокирана от помпащите мускули икономики на Китай и Индия.

Факт е, че енергийни компании с традиции в конвенционалното производство на електроенергия като американската AES и италианската „Енел” разработиха планове за инвестции именно във ВЕИ за милиарди долари. Намеренията на американците дори вече придобиха реални измерения за България, след като компанията закупи дял в единствения лицензиран от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ проект за изграждане на ветропарк край Каварна, чиято мощност ще е 120 мегавата.

Иначе проекти за производство на ток от възобновяеми източници у нас на хартия колкото искаш.

По данни на НЕК само за района на Калиакра, Каварна, Шабла и Добрич са заявени около 600-700 MW мощност от перки. Заради тези инвестиционни намерения електрическата компания смята да изгражда два нови електропровода в региона, въпреки че все още няма подадени заявления за включване на ветропаркове към мрежата на страната.

Не е ясно обаче доколко ще се реализират тези проекти, след като заради формирането на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, какъвто ангажимент има страната ни като член на ЕС, доста от терените, подходящи за ветрогенератори, са под въпрос. Засега не се знае дали ще са защитени със строга забрана за строежи на подобни съоръжения, или това ще е разрешено при съблюдаването на определени изисквания.

В случая държавата трябва да прецени как да съчетае изпълнението на екоангажиментите си пред ЕС с енергийните за постигане на чиста енергия.

Като цяло ветроенергийният потенциал на България не е голям - 600 МW, според ДКЕВР. Оценките са, че около 1400 кв. км площ има средногодишна скорост на вятъра над 6.5 метра в секунда, която всъщност е праг за икономическа целесъобразност на проект за ветрова енергия, според становище на Министерството на икономиката и енергетиката /МИЕ/. Средният инвестиционен разход е 1200 EUR/кВт инсталирана мощност, но за България той е 1300 EUR заради вноса на технологии, сочат разчети на енергийния регулатор.

Именно импортът на ветрогенератори стана проблем за България, след като експертите оцениха, че за проектите у нас се внася старо оборудване, срещу което инвеститорите получават преференциална цена на изкупуваната им електроенергия и което води до оскъпяване на цената на тока за крайните потребители. Затова и от януари 2007 г. ДКЕВР определи цени за ток от нови вятърни технологии, които са значително по-високи от старите. Така електроенергията от стари перки се изкупува за 120 лв. за мегават, а от нови - за 210 лв. при ефективни до 2250 работни часа годишно и за 187.20 лв. за мегават при ефективни над 2250 часа годишно.

Това предизвика негодуванието на инвеститори, които вече са внесли стари технологии. Те се оплакаха, че им е ниска възвръщаемостта на инвестицията. Заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов също индиректно ги подкрепи, посочвайки на форум за възобноваемите източници в края на март, че често се случвало банки да си потърсят правата над гарантираните от тях проекти. Причината била в това, че не бил достатъчен двугодишният гратисен период за безлихвените кредити от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. За този период фирмите не успявали да си възвърнат инвестиции и да започнат да печелят от проектите, за да си плащат вноските към банките, гарантирали заема от държавния фонд.

Според оценките на експерти от МИЕ, публикувани на сайта на ведомството, обаче ветровият потенциал в страната може да се окаже и по-голям, защото сегашният е определен при измервания на височина 10 м от земната повърхност. В последните години обаче производството на ветрогенератори в света е с височини на мачтата над 40 м, което ще промени картата на ветровъзможностите на страната ни, смятат в министерството. Факт е, че у нас вятърът по-скоро се използва за покриването на електронуждите на малки производствени предприятия, отколкото за продажбата на ток за енергийните нужди на страната. Затова и от икономическото и енергийното министерство смятат, че държавата трябва да подкрепи финансово малкия бизнес, който иска да задоволи нуждите си от електроенергия със собствено производство от ветрогенератори или слънчеви колектори.

Предпазливостта на големите инвеститори

специално към огромните ветропаркове си има своето логично обяснение. От чешката компания CEZ, която у нас притежава електроразпределителните дружества в столицата, София-област и Плевен, и ТЕЦ-Варна и която в Чехия управлява АЕЦ, тецове, вецове, слънчева и вятърна централа, обясняват, че производството на ток от силата на вятъра не е особено рентабилно. Причината е в това, че не може да се осигури постоянно подаване на електроенергията към енергийната мрежа и урегулирането на „приливите” на ток е изключително скъпо. Затова и компанията предпочита да разширява инвестиционното си присъствие в България чрез вложения в проекти за вецове, какъвто меморандум бе подписан с министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров на стойност 40 млн. EUR.

Водноелектрическите централи май за дълго време ще си останат основните източници на чиста енергия за България и свидетелство за това твърдение са нароилите се през последните години хидросъоръжения и множеството проекти за тях. Благодарение на тях страната ни е достигнала между 6 и 8% дял от чиста енергия в потреблението си при поет ангажимент пред ЕС за 11% до 2010 г. Ден след актуализацията на европлана за справяне с глобалното затопляне до 2020 г. обаче вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин, под чийто контрол е и енергетиката, заяви, че страната ни може да прибави само още 2 до 4% към енергията от възобновяеми източници и да достигне около 10% до 2020 г. и като причина той посочи скъпите инвестиции.

За разлика от доброто усвояване на хидропотенциала на страната ни не по този начин стоят нещата с оползотворяването на геотермалните извори. Докато в западноевропейските страни те отдавна се използват за производство на топлоенергия, българските клиенти на топлофикациите всяка есен отправят по една тлъста и засукана благословия по адрес на поредното повишение на цените на парното. И се отказват от благината на централизираното топлоснабдяване или спират да си плащат сметките. В момента топлинната енергия на над 80% от геотермалните води в България се губи при изливането им в реките. Останалите количества се използват основно за лечебни цели, напоследък по-интензивно от СПА хотелите и комплексите и тук-там в оранжерийното производство и рибарниците. А горещината от тези извори може да се използва за отопление на населението и общинските сгради, както и за производство на електроенергия при комбинирано използване на геотермалната и конвенционалната енергия. Например само община Велинград, която се топли с нискокачествени въглища, нафта, дърва и ток, с което се замърсява въздухът, има капацитет за производство на топлоенергия, която ще спестява по 12 000 т течни горива, сочат оценки на МИЕ. Оттам смятат, че

именно геотермалната енергия

и топлинните помпи вероятно ще имат второто най-значимо увеличение на потреблението в краткосрочен план след хидроенергетиката. Според направено проучване на Българската академия на науките в момента може да се локализират, с данни относно температура, дебит, химичен състав и други параметри, около 216 източника - на самоизлив или сондажи.

По отношение на отоплението напоследък се забелязва известен бум в използването на модулите за генериране на слънчевата енергия дори сред битовите потребители с по-големи финансови възможности. Все по-често новото строителство на къщи и кооперации залага на фотоволтаичните системи за производство на енергия, отколкото на включването към местната топлофикация. Това стана направо задължително за инвеститорите в хотелите по Черноморието. Причината е, че макар и скъпо като първоначална инвестиция, това вложение премахва проблемите със сметките за парно и ток.

Когато става въпрос обаче за изграждането на слънчева електрическа централа, нещата стоят по по-различен начин. Осреднената стойност на инсталирана мощност до 5 kW е 5000 EUR за kW. При по-голяма мощност цената на вложенията пада на 4600 EUR на киловат. При такава инвестиция цената на изкупуваната електроенергия е изчислена от ДКЕВР на 782 лв. за мегаватчас за фотоволтаични централи с инсталирана мощност до 5 kW и 718 лв. за съоръжения над 5 kW.
От енергийния регулатор отчитат, че потенциалът на фотоволтаичните системи е ограничен от цената на елементите й. Те може да бъдат конкурентни и да имат принос в енергийния баланс на България, ако се предвидят субсидии за тях или цените на конвенционалните източници нараснат значително. Помощи могже да се предвидят и за домакинставата, които искат да си монтират на покривите слънчеви колектори, смятат от ДКЕВР.

С най-големи и доста сериозни възможности за производство на енергия се оказва биомасата, което провокира интереса на инвеститорите в България, които вече подготвят проекти пред ЕС за субсидиране на производството на култури, подходящи за изгаряне в специализираните централи. Дотацията за енергийните култури, които са база за производство на биогорива, е предвидено да е в размер на 45 EUR за хектар годишно. Отделно са плановете за производство на биогорива в контекста на намеренията на Европейския съюз до 2020 г. 10% от използваните горива в транспорта да са произведени от алтернативни източници и предвидените данъчни облекчения за такова производство. България има потенциал за производство на 41 934 гигаватчаса енергия от биомаса по оценки на Агенцията за енергийна ефективност /АЕЕ/. Според МИЕ този потенциал представлява половината от капацитета на всички възобновяеми енергийни източници у нас. Според анализа у нас селскостопанските твърди отпадъци, градската смет, дървата за огрев и енергийните култури като сламата имат енергиен потенциал, равняващ се общо на хиляда тона нефтен еквивалент, от който може да се добият въпросните количества ток. Най-голям дял /55%/ в евентуалното производство имат селскостопанските твърди отпадъци, 23% се падат на енергийните култури, 9% - на градските твърди отпадъци, 1.5% - на дървата за огрев и останалите проценти на други видове биомаса, сочат данните на АЕЕ. На базата на този потенциал в страната може да бъдат построени инсталации на дървесни отпадъци с обща мощност около 960 MWh годишно, приблизително колкото V или VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”. Според агенцията България трябва да заложи на развитието на такова енергоефективно производство, особено в топлоенергетиката, ако иска да постигне задължителната си квота за добив на енергия от възобновяеми източници. За да стане това, трябва да се обмислят специфични механизми за кредитиране на микропроекти в порядъка на 10-30 хил. лв., за да се увеличи употребата на биомаса в енергопроизводството.

От АЕЕ препоръчват и да се проучи опитът на Англия, където действа биоенергиен фонд. Той финансира отчасти жътвата, складирането, преработката и доставката на сламата за енергийното производство. В Дания пък държавата дава субсидии за изграждане на децентрализирани ко-генерационни инсталации, използващи горива от слама, още от 1992 г., посочват от агенцията. Такъв механизъм би могъл да се създаде и у нас чрез държавен фонд, който да финансира безвъзмездно с 25% от стойността на проекти за изграждане на регионални топлофикационни системи на биомаса, инсталиране на котли за слама в селскостопански райони, както и съоръжения за биогаз и за течни биогорива. Изкупуването на топлинната енергия, произведена от инсталации за биомаса, на преференциални цени от държавни и общински обекти би дало тласък на този неразработен подсектор на енергетиката, смятат от Агенцията за енергийна ефективност. Именно липсата на цена за изкупуване на енергията от централи на биомаса, която да позволява изчисляване на рентабилността и възвръщаемостта на вложенията, обаче възпира реалните инвестиции. Друг е моментът, че Столична община, която се явява с най-голям потенциал по отношение на изгарянето на смет за енергия, предпочита да се мотае със съмнителни процедури по избора на инвеститор, харчейки данъците на столичани за опаковане на боклука и разхождането на балите до Пловдив и Карлово за съхранение, а МОСВ още не се е произнесло дали одобрява предложените от кметството терени за такъв завод.

От ДКЕВР заявиха, че в момента разработват цени за изкупуване на тока от биомаса, които е вероятно да се прилагат и за произведената от битови отпадъци електроенергия. Това се очаква да отпуши реализацията на проектите особено по отношение решаването на градските проблеми с битовите отпадъци. В същото време обаче трябва да се направи ясната сметка, че реализацията на значителна част от потенциалните проекти за използване на възобновяеми и алтернативни източници на енергия при дадените им преференциални цени за изкупуване на тока от НЕК би натоварило значително крайните цени за потребителите. А българското общество все още не е дотолкова платежоспособно, дори и да е осъзнато екологически и да има желание да даде своя принос в опазването на атмосферата от парникови газове. Може би и затова все още не са се втурнали инвеститорите с мегаломански проекти, а бизнесът на дребно реализира каквото му е по възможностите, за да подобри енергийната си ефективност или да изгради собствени алтернативни източници на енергия, с които да замени или да намали ползването на конвенционална енергия.
www.pik-bg.com, 2008-02-10
 
 
Информация - статии
Verizon ще инсталира 10,2 MW слънчеви панели из САЩ
Кристално прозрачни слънчеви панели превръщат всеки телефон в соларен генератор
Телекомуникациите развиват хибридните електроцентрали в отдалечените райони
Новите космически соларни масиви се сгъват като оригами
Вятърна турбина, отпечатана на 3D принтер, произвежда по 300 вата
Многослойни соларни клетки постигат над 50% ефективност
Енергетика К100: Точка на замръзване
CSP централите могат да работят при 80% капацитет целогодишно
Адаптивен материал може да намали соларните разходи наполовина
В Германия фотоволтаиката е по-изгодна в сравнение с наземните вятърни турбини
Тънка соларна клетка достигна 21% ефективност
Соларни клетки се пръскат като спрей и имат 19% ефективност
Великобритания с 1 GW нови соларни инсталации през първата половина на 2014
Френският енергиен закон ще гони 32% дял на ВЕИ до 2030 г.
Стойнев: Нямаме финансови ангажименти по VII блок на АЕЦ "Козлодуй"
Има и добри новини от Украйна: построиха нова 8 MW PV електроцентрала
160 kW слънчеви централи ще захранват обществените сгради в Луксор
10 нови PV завода ще изникнат в югозападния район на Русия
Нов рекорд в соларните системи: роувърът на Марс измина 40 километра
Потреблението на електроенергия е скочило с 6%
Графитена гъба преобразува слънчевата енергия в пара
Китай, Япония, Индия и Австралия ще отбележат бум на фотоволтаиката
Соларните приходи ще се удвоят до 2020 г.
България е последна по енергийна сигурност в ЕС
Супермаркет генерира 100% от необходимия си ток от собствените си отпадъци
От КНСБ искат финансирането на енергийни проекти да става с консенсус в НС
Франция си поставя цел: 30% увеличение на енергийната ефективност до 2030
Американци искат да изнасят дървесни пелети за Европа
Глобалните инвестиции в чиста енергия са скочили с 33% през Q2
Високоефективни соларни панели
Снимка на деня: ВЕИ и селско стопанство в Сакар планина
Ще остане ли само теория кръговата икономика?
Як робот от Саудитска Арабия почиства прашните слънчеви панели без вода
Термалните слънчеви колектори трябва да са изработени от качествени материали
Естествено охлаждане и модерно електро-резервиране правят зелен центъра за данни на Fujitsu в Лондон
Соларни пейки в Бостън ще зареждат мобилни устройства
Най-голямата соларна електроцентрала в Япония блести сред морето
IRENA субсидира мащабна соларна електроцентрала в Сиера Леоне
Bulb турбини
Германия намалява субсидиите за ток от ВЕИ
Органична, евтина презареждаема батерия може да промени бъдещето на ВЕИ
Грийнпийс предлага затваряне на няколко ТЕЦ-а у нас
Немска провинция иска да достигне 100% възобновяема енергия още тази година
Графика на деня: Бурното развитие на ВЕИ през последните 9 години
Система за съхранение на ВЕИ енергия от комунален мащаб използва камъни и газ
Възможен ли е енергийно автономният дом у нас? Вижте сами
Вятърна турбина прави 1000 литра чиста вода на ден насред пустинята
Соларни клетки надскачат 25% в ефективността на преобразуване на светлината
Слънчеви клетки във вид на боя могат да направят възобновяемата енергия по-достъпна
Батерия от желязо може да съхранява възобновяема енергия икономически изгодно
Продажбите на системи за съхранение на соларна енергия ще скочат в Германия
Слънчевата енергия регистрира рекордна година: 38GW нов капацитет през 2013 г.
ДКЕВР обитава паралелна реалност
Портативна сгъваема вятърна турбина тежи по-малко от 2 кила
Тиха покривна вятърна турбина може да покрие половината от енергийните нужди на домакинство
Нов модел на обществено финансиране за соларни проекти набира скорост
Многослойна слънчева клетка поглъща целия спектър на светлината
Домашните PV инсталации в САЩ надминаха комерсиалните проекти
Tesla вижда себе си като „компания за иновации в енергетиката“, а не като фирма за коли
74% от енергийните нужди на Германия бяха покрити от ВЕИ в неделя
В Китай производителите на соларни панели все по-агресивно „ухажват“ индивидуални клиенти
Еленко Божков: Няма причини да поскъпне токът
Новите евро-регулации за трансформаторите ще доведат до спестяването на 16TWh годишно
И добре развитите икономики не се справят добре с обществените ВЕИ
Зелените работни места във ВЕИ сектора достигат 6,5 млн.
Испанците си правят колективи за възобновяема енергия
Нигерия гради 3000 MW соларни електроцентрали
САЩ инвестира 10 милиона долара в проект за енергия от морските вълни
Фотоволтаични пътища и магистрали? Технологията е готова
Създадоха първото в света соларно гориво за реактивни двигатели от вода и CO2
Соларно устройство превръща всеки прозорец в зарядно за мобилни джаджи
16 енергийни заблуди
Solar Impulse 2: соларният самолет е готов за околосветска обиколка
Барбадос преминава на отопление със слънчева енергия
Учени и воени превръщат морската вода в гориво
Законът за кредитните институции - повече политика, отколкото икономически разум
Британска общност, център на фракинг-протести, избра да стане 100% соларно село
Германия притиска ЕК за отстъпките за зелена енергия
Най-голямата в Латинска Америка соларна ферма ще замени въглищна електроцентрала
Goldman Sachs: соларната енергия скоро ще достигне паритет
Концентрираната слънчева енергия ще достигне 1GW капацитет до 2020 г.
Слънчевите панели вече са „ширпотреба“ в САЩ
Vestas измести GE като топ инсталатор на вятърни турбини през 2013 г.
Учени от Харвард конвертират земната инфрачервена енергия в чисто електричество
ЕС: България, Естония и Швеция вече са постигнали своите ВЕИ цели за 2020 г.
Нова промяна в ЗЕВИ ще позволи по-лесно изграждане на малки ВЕИ мощности?
До 2050 година основната енергия в ЕС ще е от възобновяеми източници
Големите енергийни дружества пренебрегват възможностите за растеж от зелени източници
Вятърните турбини са ефективни в продължение на най-малко 25 години
Apple ще захранва завод само от ВЕИ
ЕС подпомага с 55 млн. евро възобновяемата енергия в Кабо Верде
Google пусна най-големия соларен парк в света
Най-голямата в света соларна електроцентрала вече произвежда ток
Пазарът на кули за вятърни турбини ще достигне 19,3 млрд. долара до 2020 г.
Глобалните вятърни мощности достигнаха 12,4% през 2013 г
Кои са най-ефективните вятърни паркове в България
Intel и Microsoft сред най-големите потребители на зелена енергия в САЩ
LED лампа достига рекордно висока яркост
Нова технология за управление на батериите може да вдигне капацитета им с 40%
„Енергоспестяващи митове“ подкопават енергийната ефективност на Острова
4 знака, че Африка може да направи „жабешкия скок“ при горивата
Китай внедри повече слънчев капацитет през 2013 г. от коя да е друга страна
Слънчева батерия с графен постигна рекорден КПД
Deutsche Bank: глобалният PV пазар почти ще се удвои в периода 2012-2015
Вятърът се очертава като доминиращ източник на енергия в Испания
Шотландската соларна индустрия достигна 100MW и расте още
DIY домашна топлоелектроцентрала
20% такса върху приходите на ВЕИ централите ще изгони инвеститорите
Интелигентните технологии имат пазар в България
Съвременните изолации били с коефициент на енергийна ефективност нула, твърди „изобретател“
Могат ли черните вятърни турбини да предотвратят сблъсъците с птици?
Нов метод за производство на водород може да даде тласък на колите с горивни клетки
Нова технология позволява развитието на 4G слънчеви клетки
Ефективно осветление спестява на Бристол 500 000 лири годишно
Германия: кранчето със соларните пари спира на 52 гигавата
Stella – първата соларна семейна кола
ВЕИ ще надминат природния газ и ядрената енергия до 2016
5 грешки на прохождащите зелени компании
Как соларна централа произвежда ток и след залез?
Фотоволтаичният пазар у нас и проектът PV GRID
Вятърната енергетика изпревари ядрения сектор в Китай
Германия показва на света ползите от отказа от ядрена енергия
Намалява ли енергийната ефективност проблема с парниковите емисии и върховота консумация
За цената на зелената енергия и смъртта на зелените проекти
Инвестиции във ВЕИ за рекордните 260 млрд. долара са били направени през 2011 г.
Вятърната енергетика в Гърция се развива въпреки кризата
Костадинка Тодорова, председател на Българската асоциация за устойчива енергия: Новият закон максимално елиминира зелената енергия у нас
Заплашва ни санкция от Европа, защото не смесваме биогоривата
Какво е бъдещето на зелената енергия в България?
Предизвикателства има, но ВЕИ секторът ще продължи да се развива, смята Валентин Стоянов, главен експертен сътрудник в парламентарната Комисия по икономика и енергетика
Ванадиеви батерии за по-добро съхранение на енергията от ВЕИ
Производството на соларни клетки се удвои през 2010 г.
Икономически растеж и нови работни места в резултат на 30% съкращаване на парниковите емисии
Как се правят биогоривата ?
Инвестиционен процес при използване на геотермална енергия
Геотермичният каталог на България
Геотермалната енергия – колосален ресурс, който слабо използваме
Мониторинг на публикациите в секторите енергетика и екология за 23.01.2011г.
Мониторинг на публикациите в секторите енергетика и екология за 24.01.2011г.
ЕС ще осигурява повече от 20% от енергията си от ВЕИ през 2020 година
Най-интересното за 2010 в областта на новите материали
Global Cleantech 100 за 2010 година
Ветротурбини и използване на енергията на вятъра
Консултанти: Европа може да пести повече енергия
Трайков представи предимствата на свободния енергиен пазар
Европа отново първа по инсталирани слънчеви панели
Китай стана най-атрактивната страна за "зелени" инвестиции, сочи доклад
Националните планове за действие за възобновяемите енергии чертаят пътя към целите за 2020 г.
Силен интерес за изграждане на фотоволтаици по ПРСР
Генерална статистика 2009 - EWEA - Wind in power
Доклад на Евростат показва повишаващия се дял на енергията от ВЕИ през 2009 година
Колко енергия можем да извлечем от подводните вулканични рифове?
Старите черти на новата енергийна стратегия
Включване на ВЕИ в мрежата - според оферираната цена на тока
Инвеститорите ще внасят депозит като гаранция за изпълнението на проектите си
Фасада „Злато & Камък“
Министерства си прехвърлят топката за картата на ВЕИ обектите
МАЕ: четвърт от електричество в света може да се произвежда чрез слънце
Нов онлайн наръчник ще помага на инвеститорите в слънчева енергия
Германски дипломат: Развивайте екоенергия от вятър и слънце
По-ефективни и евтини соларни клетки
Производство на енергия от слънцето
Производство на пелети и брикети от биомаса
Увеличават се субсидиите за ВЕИ и енергийна ефективност в земеделието
Пред фотоволтаичната индустрия стоят възможности и предизвикателства
Възобновяеми енергийни източници. Мястото им в енергийния микс на България
Обновената вятърната турбина 2.5xl на GE Energy
Тя е пригодена за работа при изключително студено време в инсталации в Северна Америка и Европа
До 2020 година 100 GW офшорни вятърни централи край бреговете на Европа
Енергийна ефективност и рационално използване на енергията
400 милиарда евро за ток от слънцето в Сахара
НЕК се опитва да ограничи чуждите инвеститори в екоенергия
България трябва да изгради нови 2000 мегавата зелени централи за 10 години
Биомасата – бъдещата енергийна алтернатива!
Лидерите в използването на екологична енергия
Кои са компаниите - световни лидери в купуването и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници?
Обама: Ще развиваме възобновяемите източници на енергия
Истинският потенциал на слънчевата енергия
Хибридни улични лампи
ДКЕВР: Цената за изкупуване на екоенергия трябва да се запази за настоящите инвеститори
Конференция Инвестиции във вятърни и водно-електрически централи", 14.04..2009г. хотел Шератон София
Предстоят нови промени в енергийните закони
Мрежовите компании, ДКЕВР и МИЕ търсят нови начини за разпределяне на разходите, свързани с използването на ВЕИ
Развитие на технологиите за ВЕИ
Очакват се промени в енергийните закони на България преди края на 2009 г.
Калкулатор за смяна статута на земята
Работодатели: Енергийните алтернативи са ключов приоритет за икономиката
Зелената енергия е донесла рекордни приходи през 2008 г.
Устойчиви във вихъра
Слънчевата енергия - предпоставка за по-икономичен живот
Вятърната енергия повежда в Европа
САЩ стана световен лидер във вятърната енергетика
Вятър в града
Пазарът на фотоволтаици през 2009 г.
Възможности за финансиране на дейности в областта на ВЕИ
Вятърни паркове край бреговете на Шотландия
Възобновяемите енергоизточници в България - обзор
Неизползван потенциал
НЕК предупреди за поскъпване на тока заради вятърните централи
Зелените тарифи
Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката
Да направиш ток от вятъра
Регионалният първенец е вятърът, биогазът го следва
България вече има голяма регионална енергийна компания
Фотоволтаичен парк в България
ЗЕЕ – Закон за енергетиката (и ефективността)
Енергийното обследване - най-голямата тесла за годината
Политиката на Република България в областта на изменението на климата. Нормативна база за развитието на ВЕИ
70 000 мегавата от вятърна енергия в Европа до 2030 г.
Чистите технологии са приоритет за шведския бизнес
Мощна подкрепа от Брюксел за възобновяемата енергия в Европа
Италия – следващият голям пазар на слънчеви панели
Нов начин за производство на биогорива
Евтини биогорива от синъо-зелени водорасли
Икономически потенциал - водна енергия
Главни стъпки за реализирането на хидро енергиен проект
Финансова оценка - водна енергия
Помощ за подобряване на енергийната ефективност на МСП
Технологии за използване на водна енергия
Домове, които винаги гледат към слънцето
Главния олимпийски стадион в Пекин - Гнездо на птиците
"Гнездо на птици" - в десятката на най-добрите архитектурни съоръжения в началото на XXI век
“Анаконда” генерира енергия от вълните
Mitsubishi строи мрежа за зареждане на електрически автомобили от възобновима енергия
Най-голямата /до момента/ слънчева електроцентрала в света започна производството на електроенергия
Биогоривата в България - новите приоритети
Безшумни и красиви градски ветрогенератори
Национална политика за възобновяемите енергийни източници и биогорива
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Възвръщаемост на инвестиции във ФЕЦ - Фотоелектрични централи
Прозрачни соларни стъкла могат да генерират достатъчно енергия за дома
Най-голямата вятърна турбина и най-големият вятърен парк
2 милиарда инвестиция за производство на тънкослойни фотоволтаици
Соларни дървета
Първият плаващ ветрогенератор
Приливно-хидравлична система произвежда електроенергия на рекордно ниски цени
Договориха реализацията на най-мащабния соларен парк в света
Регулаторна рамка, лицензионна процедура и цена на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични централи
Влияние на децентрализираната генерация върху разпределителната мрежа
Потенциал за производство на електроенергия от фотоволтаични централи в България
Фотоволтаични технологии – развитие и особености
Прилагане европейският опит в развитието на фотоволтаични системи в България: нека да не преоткриваме колелото
“Слънчева енергия и фотоволтаични централи - Възможности и реализация”
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Токът от вятъра и водата поскъпва
"Боинг" тества биологично гориво в самолетите си
Извличане на горива от въздуха с помощта на технологията Green Freedom
Инвестиционен процес при източници на възобновяема енергия от биомаса и биогаз
Инвестиционен процес при използване на слънчевата енергия
Изкуствени острови захранват света с енергия
Турбина подсилена с дифузери Venturi
Уискито се превръща в биогориво
България – Справка за възобновяемите енергийни източнци
Финансиране за ВЕИ - мит или реалност
Инвестиционен процес при МВЕЦ - до 10MW
Риболовен кораб открива ерата на водорода
Проект за алтернативна енергия подготвят за София
Предвижда се изграждане на когенерационна централа на дървесна биомаса
Орязването на квотите за емисии е вредно за икономиката ни
Портал ЕВРОПА предлага на читателите си интервю с изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност г-н Таско Ерменков.
Слънчевите централи - ток без пари или ток за много пари
Въпреки рисковете, нова "мода" пази природата и облагодетелства човека
Възобновяеми енергийни източници на енергия
Балканско биогориво се задава на хоризонта
Токът от централите на биомаса ще е с най-висока цена
Енергия /все/ в бъдеще време
Енергия от биомаса - непознатата суровина
Японски инвеститор получи клас за вятърна централа
Проектът е за 92 млн. лв. и ще бъде изпълнен до 2008 г.
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Производството от ВЕЦ остава атрактивно за инвеститорите
Някои актуални проблеми при инвестирането в малки ВЕЦ в България
Как да спечелим от ВЕИ
Затоплянето ни гълта по 3 евро
До 2020 г. България минава на ток от слънце и вятър
Инвестиционни процеси при вятърни централи
Градско отопление на биомаса в Кардасова Речице, Чехия
Биогоривата
Ще извличаме водородно гориво от канализацията
Учени предлагат по-икономична технология за добиване на продукта, от който се очаква да реши глобално енергийния проблем
Водород в автомобила.
Първият водороден град скоро ще отвори врати
Екогорива и хибридни автомобили
Правна рамка за използването на БИОМАСАТА в страните от Европейския съюз и Република България
Бели сертификати за енергийна ефективност
Използване на слънчева енергия в България - технико-икономически условия
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Електроенергия от слънцето
Технологии, принципи, приложения
Биодизелът е по-екологично биогориво от етанолът
Acura атакува ”Льо Ман” с водородно гориво
Фотоволтаиците
Европа поведе света в ерата на вятърната енергия
Биогоривата в България – проблем с добри очаквания за практиката
Алтернативните източници на енергия – стратегията на бъдещето
Транспортни биогорива: изследване на връзките с енергийния и селскостопанския сектор
Пътна карта за възобновяемите енергийни източници в Европа
 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign