SPEE
 
SPEE
   
 
 
Оферти
На Вашата заявка са намерени 14 записa
предлага

Оферта: Обява за работа
Описание: ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД е дружество, специализирано в производство на електроенергия от водно-електрически цен
предлага

Оферта: Преференциално сключване на застраховки за членовете на СПЕЕ-BG
Описание: СПЕЕ-BG е договорил ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА за сключване на застраховки, покриващи всички застрахователни рисков
предлага

Оферта: Инвестиционни проекти, юридически анализи в областта на ВЕИ
Описание: СПЕЕ-BG извършва: - консултации в проектирането и строителството на ВЕИ; - изготвя инвестиционни проекти;
предлага

Оферта: Енергийно строителство на мрежи за ниско и средно напрежение
Описание: Предлага енергийно строителство на мрежи за ниско и средно напрежение. ЕЛПРО-ЕС ООД строи електропроводи за
предлага

Оферта: Имот в производствена зона на с.Крупник, община Симитлии
Описание: Имотът се намира в производствена зона на с.Крупник, община Симитлии и има ПУП за производствени и складови де
предлага

Оферта: Дейност по трудова медицина
Описание: 1. осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; 2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) ук
предлага

Оферта: Доставка, проектиране и изграждане на напорни тръпопроводи
Описание: Предлага доставка, проектиране и изграждане на напорни тръпопроводи
предлага

Оферта: метални конструкции и монтаж, заготовка арматура
Описание: Предлагаме метални конструкции и монтаж, заготовка арматура.
предлага

Оферта: парни тръбопроводи, изравнители, конструкция и монтаж на ВЕЦ
Описание: Предлага проектиране и изграждане на парни тръбопроводи, изравнители, конструкция и монтаж на ВЕЦ
предлага

Оферта: PVC и алуминиева дограма
Описание: Предлага производство на PVC и алуминиева дограма
предлага

Оферта: проектиране на ВЕЦ
Описание: Предлага проектиране на Водноелектрически централи /ВЕЦ/
предлага

Оферта: Електрооборудване и електроматериали; хидроенергийни обекти
Описание: Предлага - инженерингова дейност; - внос и износ на електрооборудване и електроматериали; - проектиране и
предлага

Оферта: проектиране и строителство на пътища
Описание: Предлага проектиране и строителство на пътища
предлага

Оферта: Водноелектрически и фотоволтаични електрически централи, хидротехнически съоръжения
Описание: Предлага широк спектър услуги : 1. проектирането, строителството и екплоатацията на водноелектрически центр
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign