SPEE
 
SPEE
   
ТАРИФА за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект
Приета с ПМС № 154 от 28.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 65 от 8.08.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 97 от 13.11.2001 г., в сила от 13.11.2001 г., бр. 11 от 10.02.2004 г., в сила от 10.02.2004 г.
Пълен текст, - *.pdf

 
Правна рамка - Тарифи
ТАРИФА за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
повече ...
Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (загл. изм.-ДВ, бр.41 от 2007г.)
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за енергетиката
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign