SPEE
 
SPEE
   
Регламенти в областта на конвенционалната енергетика

32003R1228

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1228/2003 (pdf, 278KB) (eng, pdf, 118KB) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 26 юни 2003 г. година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия

32005R1775

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1775/2005 (eng, pdf, 92KB) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 28 септември 2005 г. относно условията за достъп до мрежите за пренос на природен газ

32002R1407

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EО) N 1407/2002 (pdf, 261KB) (eng, pdf, 132KB) от 23 юли 2002 г. относно държавните помощи за въгледобивната промишленост

31996R0736

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 736/96 (eng, pdf, 29KB) за нотифициране на Комисията за инвестиционните проекти, които засягат интересите на Общността в петролния, газовия и електроенергийния сектор и прилагащия го РЕГЛАМЕНТ 2386/96 (eng, pdf, 24KB) на Комисията за прилагане на Регламент на Съвета 736/96

МИЕ, 2008-01-20
http://www.mi.government.bg/integration/eu/docs.html?id=204878
 
Правна рамка - Инструкции
Изключване на гори и земи от горския фонд
повече ...
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия
повече ...
ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи
повече ...
Регламенти в областта на конвенционалната енергетика
повече ...
Учредяване на право на ползване и сервитути върху земи и гори от държавния и общински горски фонд
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign