SPEE
 
SPEE
   
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия
Приети с Решение № П-1 от 24.03.2008 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 46 от 16.05.2008 г.
Достъп САМО за регистрирани потребители

Тези правила определят:
1. правилата за търговия с електрическа енергия при свободно договорени цени;
2. преминаването от търговия при регулирани цени към търговия при свободно договорени цени;
3. условията за участие и работата на пазара на балансираща енергия;
4. механизмите на балансиране на участниците в пазара на балансираща енергия;
5. методиката за определяне на цените на балансиращата енергия.

Администрирането на сделките с електрическа енергия и организирането на пазар на балансираща енергия се осъществяват от електроенергийния системен оператор (оператор).

 
Правна рамка - Инструкции
Изключване на гори и земи от горския фонд
повече ...
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия
повече ...
ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи
повече ...
Регламенти в областта на конвенционалната енергетика
повече ...
Учредяване на право на ползване и сервитути върху земи и гори от държавния и общински горски фонд
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign