SPEE
 
SPEE
   
ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи
Приложение към т. 1 на Решение № П-6 от 18.06.2007 г., обн., ДВ, бр. 66 от 14.08.2007 г.
Правилника - пълен текст, - *.pdf

Тези правила регламентират правата и задълженията на разпределителното предприятие, оператора на електроразпределителната мрежа и присъединените към съответната мрежа лица във връзка с планиране развитието на мрежата, планиране и управление на режима на работа на разпределителната мрежа, процедурите по задължителен обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изменение
на местен защитен план и за предоставяне на допълнителни услуги.

Правилата за управление на електроразпределителните мрежи регламентират и взаимоотношенията между разпределителното предприятие и преносното предприятие, съответно електроенергийния системен оператор,
обществените снабдители/крайните снабдители и търговците на електрическа енергия във връзка с посочения в чл. 1 предмет на правилата и функционирането на пазара на електрическа енергия.

 
Правна рамка - Инструкции
Изключване на гори и земи от горския фонд
повече ...
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия
повече ...
ПРАВИЛА за управление на електроразпределителните мрежи
повече ...
Регламенти в областта на конвенционалната енергетика
повече ...
Учредяване на право на ползване и сервитути върху земи и гори от държавния и общински горски фонд
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign