SPEE
 
SPEE
   
Биогориво (Биологично гориво, още Екологично гориво или екогориво)
Биогориво (Биологично гориво, още Екологично гориво или екогориво)
Биогориво (Биологично гориво, още Екологично гориво или екогориво) се наричат всички видове течни, твърди и газообразни горива, които се произвеждат от биологични суровини. Противниците на този тип горива ги наричат още агрогорива, тъй като представката био води до заблуждаваща представа за екологичност.

Те са по-скъпи от т.нар. "изкопаеми горива" (нефт, газ, въглища), но при изгарянето си отделят в пъти по-малко вредни емисии като въглероден диоксид, серен диоксид и пр.

Суровини
За суровина се използват слънчогледови култури, рапица, захарна тръстика, палмово олио и други. На практика всеки тип органична суровина, богата на въглеводороди и достъпна в големи количества, е пригодна за производството на биогорива - например в Испания се развива проект за използването на портокалови кори за производство.[1] Най-големи добиви (от 7 до 13 пъти по големи от тези на захарна тръстика) се получават от използването на водорасли.

Видове
- Биобутанол
- Биодизел
- Биоетанол
- Палмово масло

Производство

- По света
Производството на биогорива се намира във начален стадий - формират се демонстративни проекти, несависими предприемачи се обединяват с правителствени организации за стартиране. Бизнесът със биогорива има гарантирани пазари занапред тъй като ЕС има за цел достигането упортребата на 10% горивата за транспорт до 2020 година. Постановление на правителството на САЩ за Енергийната политика изисква достигане на ниво на упортребление на биогоривата от 4 милиарда галона през 2006 и 7,5 милиарда от 2012.

Големите нефтови компании като Shell , BP и химически гиганти като DuPont също имат своите демонстративни проекти и се очаква да бъдат много агресивни и бързи в действията си, когато големината на пазарите достигне критичната маса за бизнес от техният мащаб. [2]

- В България
В България съществуват няколко производителя на биогорива а други тепърва започват. Лукойл обяви на 20.04.2007 , че започва монтирането на допълнителна производствена линия с използването на биосуровини. [3]

Предимства и недостатъци

- Предимства
Производството на биогоривата ще допринесе за спадане емисиите на въглероден двуокис и други вредни вещества в атмосферата допринасящи за глобалното затопляне.
Производството на биогоривата ще направи страните вносители на нефт (между които и България) по независими от ОПЕК
Производството на биогоривата ще въздейства благоприятно на заетостта в аграрните райони
Производството на биогорива от целулозни суровини ще спомогне за залесяването на райони, които са били обезлесени заради използването на аграрни култури

- Недостатъци
Според някои изследвания отглеждането на култури пригодни за производството на биогорива изтощава почвата и водите.

Аграрното стопанство е един от най - големите замръсители на атмосферата на азотни съединения, които умножават парниковия ефект.

Спорен е върпросът за нетния енергиен баланс на технологиите за отглеждане на биокултури - т.е. дали производствения процес поглъща повече енергия отколкото добива
Засега почти всяко производство на биокултури е субсидирано - т.е. получава се нарушение на пазарното равновесие, отдруга страна почти всеки тип земеделство в ЕС и САЩ е субсидирано по един или друг начин.

Производството на биокултури повдига цената на земеделските култури, които биха били използвани за суровини в хранително-вкусовата промишленост или животновъдството - процес който води до цялостно поскъпване на храните, предизвиквайки инфлация в икономиката
Отглеждането на биокултури ще допринесе за тоталното изсичане на горите - процес който е вече необратим, например в Бразилия и Индонезия
Отглеждането на биокултури ще изостри проблема с глада в бедните райони на света
http://bg.wikipedia.org/
 
Възобновяем енергиен източник - биомаса
Биомаса и биоенергия
повече ...
Възобновяем енергиен източник - биомаса
Биогориво (Биологично гориво, още Екологично гориво или екогориво)
повече ...
Възобновяем енергиен източник - биомаса
Биогорива
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign