SPEE
 
SPEE
   
Слънчевата енергия като резултата от ядрено-съединителни реакции
Слънчевата енергия  като резултата от ядрено-съединителни реакции
Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в Слънцето като резултат от ядрено-съединителни реакции.

За една година Земята получава от Слънцето около 1,96.10²¹ килокалории лъчиста енергия,
която е около 10 пъти повече от всички нейни енергийни запаси взети заедно.
Слънцето не е просто източник на енергия - то е източник на нискоентропийна енергия. То
излъчва фотони с енергия, която е по-висока от енергията на фотоните, които Земята излъчва в
космоса. Животът на планетата е възможен, благодарение на ниската ентропия, която ни осигурява Слънцето.

Температурата на слънчевата корона е 6000° С. В резултат на процесите, които протичат в нея към пространството и в частност към Земята, се излъчват видимата светлина, космически лъчи, инфрачервени, ултравиолетови и други лъчи от слънчевия спектър.

Всичко, което Земята поема като енергия, се излъчва обратно в космоса.
Благодарение на това се запазва температурно равновесието. Така средната температура на Земята е 20°С.

Измененията в интензитета на слънчевата радиация , в годишните времена, са от порядъка на 3,5 %, т.е. незначителни. Слънчевото лъчение се характеризира с така наречената \"постоянна
слънчева константа\". Тя е от порядъка на 1368 W/m2 и е слънчевата енергия, която достига земната орбита. Част от нея се губи при преминаването на светлинното лъчение през атмосферата. Така в ясен слънчев ден пада на земната повърхност около 1 кW на 1 m2 перпендикулярно на
слънчевите лъчи.

Стигайки до повърхността на атмосферата, част от слънчевата енергия се отразява обратно в космоса (10%). Друга част от нея, от порядъка на 30%, се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве. Около 37% от слънчевата енергия се акумулира от океана.

Част от тази енергия се запазва чрез биосинтеза. Биосферата използва едва 0,08% от слънчевата радиация.

Разсейването в атмосферата е по-голямо, когато въздуха е по-влажен и по-прашен. Спектърът на лъчите, които достигат до земната повърхност е от 0,3 до 3 μm (ултравиолетови, видими и инфрачервени).

При процеса фотосинтеза, усвояването на слънчевата енергия и акумулирането й в биомасата е с КПД 14%. При слънчевите съоръжения може да стигне до 90%.

Слънцето – енергиен източник

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното развитие, съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и активен.
Статията - пълен текст, - *.pdf
http://www.mee.government.bg
МЕЕ
 
Възобновяем енергиен източник - слънце
Слънчева енергия
повече ...
Възобновяем енергиен източник - слънце
Слънчевата енергия като резултата от ядрено-съединителни реакции
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign