SPEE
 
SPEE
   
Хидроенергия
Хидроенергия
Основи на хидроенергията

Течащата вода създава енергия която може да бъде уловена и превърната в електричество. Това е наречено хидроенергия Най-често срещаната хидроенергийна станция използва язовир построен на река за да съхранява водата в резервоар. Водата освободена от резервоара тече през турбина която се завърта, което от своя страна активира генераторът, който произвежда елетричество. Но хидроенергията не винаги се нуждае от голям язовир.Някои хидроенергийни станции използват просто малък канал за да канализират водата от реките през турбините.

Друг вид хидроенергийни станции са наречени - помпено съхранителни станции - дори може да съхранявят енергия. Енергия се подава от електрическата мрежа към електрическите генератори. Генераторите тогава завъртат турбините наобратно, което ги кара да изпомпват вода от реката или по-нисък резервоар към по-висок резервоар където енергията се съхранява. За да се използва тази енергия водата се освобождава от горния резервоар обратно към реката или долния резервоар. Това завърта турбините напред активирайки генераторите което произвеждат електричество.

Типове хидроенергия

Запиращите станции, обиковено голяма хидроенергийна станция, използват язовир за да съхраняват водата от река в резервоар. Водата може да бъде освободена или за да реши наложащи енергийни нужди или за да поддържа постоянно ниво на водата в язовира.

Диверсионни, често наричана и \"избягай от реката\", станции канализират част от водата в река през канал или шлюз. Тя може да работи и без язовир.

Когато нуждата от електричество е ниска, помпено съхранителната станция съхранява енергия чрез изпомването на вода от по-нисък резервоар към по-висок. През периодни на по-голяма необходимост от електрическа енергия водата се освобождава за да генерира електричество.
Турбинни технологии

Има много видове турбини изпозвани за хидроенергия и те се избират в зависимост от приложението им и от височината на запряната вода , която се нарича \"глава\", на разположение да ги задвижи. Въртящата се част на турбината се нарича \"бегач\" Най-често срещаните турбини са Турбина Пелтън, Турбини Францис и Перкови турбини.

Морска хидроенергетика

Всяко морско (океанско) течение носи кинетична енергия на движещата се вода. Първичен източник на тази енергия е слънцета. Поради неравномерното затопляне на огромни въздушни маси над водата и сушата, те се движат хоризонтално и вертикално (вятър) и образуват морските вълни. Големи количества водни маси периодично се издигат и спускат и това вълново движение на водата носи огромна енергия. В каква степен и доколко тя може да се превърне в полезна такава е въпрос на технология и икономика. През последните 30-40 години бе направен голям напредък в производството на електричество за сметка на морските вълни. В момента работят няколко морски електроцентрали с мощност от няколко стотин киловата.

Технологии за извличане на енергията на морските вълни
Два са основните подхода при строителството на електроцентрали на морските вълни. Единият е чрез изграждане на брегови електростанции, оползотворяващи енергията на прибойните вълни и другият е офшорни електроцентрали изцяло или полупотопени в морето, най-често в близост до брега. Не може да се каже еднозначно кой подход е по-изгоден, защото много зависи от избора на конкретно място на брега или вътре в морето.

Всеки от разгледаните подходи се реализира чрез различни технически средства. Досега са използвани двадесетина технологии за двата подхода, както и комбинации между тях. Бреговите морски електроцентрали най-често използават водни камери, в което влизат морскете вълни и периодично повишават водния стълб в камерите. Разликата във височината на този стълб се оползотворява енергийно пряко чрез водни турбини, работещи на нисък пад, или чрез турбини, подобни на вятърните, когато водния стълб периодично компресира и разрежда въздуха на водата в затворена камера. Това са най-ползваните технологии. Първата е известна като технология на Чапман, а за турбините на втората се използват двупосочни Уелс-ротори, които могат да бъдат и многостепенни. Понеже тези ротори работят непрекъснато при променлива скорост и напор на въздушния поток, за тяхната ефективнот е съществено да се оптимизират роторите и технологията като цяло. Това се отнася и за водните пропелерни-импелерни турбини по технологията на Чапман

Енергия от морски и речни течения

Приливните и отливните вълни имат много голям енергиен потенциал. Движението на океанските маси, става периодично и е причинено от гравитационното взаимодействие между Земята и Луната. Още по-голям е потенциалът на речните и морските течения, които преместват непрекъснато колосални количества водни маси. Тези течения са еднопосочони, за разлика от двупосочното движение на водата при приливите и отливите с паузи при смяна на посоките.

Независимо от посочената разлика, приликата е, че и в двата случая става въпрос за безнапорно водно течение. Първата масово внедрена технология, през шестдесетте години на миналия век, е чрез баражиране на приливите и отливите. В стените на баражите се монтират булбови турбини, които технологично са близки до известните от конвенционалните ВЕЦ Каплан-турбини.

В края на миналия век и сега успешно се работи за строителство на безбаражни електроцентрали, с използването различни видове безнапорни турбини, които се наричат още и хидрокинетични. Те най-често са два вида с хоризонтална ос, като тази, работеща на приливите и отливите в Южна Англия, или с вертикална ос, като монтираната на понтон в морското течение на пролива Месина между Апенинския полуостров и остров Сицилия. Освен турбинните, известни са и нетурбинни технологии, но те се използват по-рядко. По принцип се делят на два вида. С хоризонтални и вертикални осцилиращи подводни крила.

Всички турбини, независимо дали се ползват на приливи и отливи или за други безнапорни течения се въртят сравнително бавно и като цяло специфичната им мощност на единица обмитана от лопатите им площ е сравнително ниска. Известни са редица начини за увеличаване на специфичната им мощност. Това става с дифузори след роторното колело по посока на течението, с ксофузори пред него или и с двете. При двупосочните турбини дифузурите-кофузорите сменят функцията си при смяна на посоката на потока.

Енергийната реализация на водната кинетична енергия не изисква никакви баражи, заварявания и водосборни съоръжения. С това се избягват всички екологични проблеми, свързани с тяхното строителство и експлоатация. Хидрокинетичните енергийни инсталации и централи се монтират непосредствено в морета, реки и канали, включително и на закотвени в тях понтони.

Океанска енергия

Основи на океанската енергия- Океанската енергия се състои от два типа енергия: термална енергия идваща от топлината на слънцето и механичната енергия идваща от вълните и енергия на приливите и отливите. Океаните покриват над 70 процента от повърхността на земята правейки ги най-големите колектори на слънчева енергия. Слънцето затопля повърхностните води повече от колкото дълбоките океански води и тази температурна разлика съхранява термална енергия. Термалната енергия се използва за много приложения включително и генерирането на електрическа енергия. Има три типа електрическо преубразователни системи: такива със затворен цикъл, с отворен цикъл и хибридни. Системите с затворен цикъл използват топлината на океана за да изпарят работен флуид, който има ниска точка на кипене като амоняка. Изпаренията се разрширяват и въртят турбините. Турбината от своя страна активира генератора, който произвежда електроенергия. Системите с затворен цикъл всъщност нагряват морската вода при ниско налягане. Това произвежда пара която минава през турбина/генератор. А хибридните системи използват и двете системи. Механичната енергия на океана е доста по различна от термалната му енергия. Въпреки че слънцето има влияние върху всички дейности на океана, приливите и отливите са причинени от гравитационната сила на луната, а вълните са приченени главно от вятъра. Язовир обикновено се използва за да конвертира приливната и отливна енергия в електричество насочвайки водата през турбините които активират генератор. За конвертиране на енергия от вълни се използват три основни системи: канални системи които насочват водата в резервоари, плувни системи които движат хидравлични помпи и люлеещи се водно колонни системи които използват вълните за да компресират въздух в контейнер. Механичната енергия която се получава от тези системи или директно ативира генератор или се предава на работен флуид, въздух или вода които от своя страна задвижват генератор.

Технологии- Общата енергия на вълните разбиващи се по крайбрежията на земята е изчислена на 2 до 3 милиона мегавата. На подходящи места, енергията на вълните може да бъде средно 65 мегавата на миля от крайбрежието. Има три метода за улавянето: плувки , люлеещи се водни колонис и фокусиращи устройства .
Енергия на приливите и отливите

Приципите за улавянето и традиционно включват издигането на язовир на отвора на приливно отливен басейн. Язовирът включва шлюз която се отваря за да позволи на прилива да потече в басейна; след това шлюза се затваря и след като морското равнище падне, традиционни хидротехнологии могат да бъдат използвани за да генерират електричество от издигнатата вода в басейна. Някои изследователи също се опитват да извлекат енергия директно от приливните потоци. Енергийният потенциал е висок - най-голямата станция \"La Rance\" в Франция генерира 240 мегавата мощност

Системите за приливна енергия могат да причинят екологични удари върху приливните басейни заради намаления поток и образуването на тиня.
http://altenergy.nat.bg/
 
Възобновяем енергиен източник - вода
Хидроенергия
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign