SPEE
 
SPEE
   
Инвестиционен процес при източници на възобновяема енергия от биомаса и биогаз
I. Участници в инвестиционния процес
II. Етапи в инвестиционния процес
III. Инвестиционно проектиране
1. Инвестиционен проект
2. Набавяне на изгодни данни, документи и изготвяне на задание за проектиране
3. Задание за проектиране.
4. Проектиране.
IV. Разрешения и лицензи
V. Строителство и монтаж
VI. Завършване на строителството, разрешение за ползване
Достъп САМО за регистрирани потребители
Достъп САМО за регистрирани потребители
2008-02-18
 
Информация - биомаса
Как се правят биогоривата ?
Производство на пелети и брикети от биомаса
Биомасата – бъдещата енергийна алтернатива!
Нов начин за производство на биогорива
Евтини биогорива от синъо-зелени водорасли
Биогоривата в България - новите приоритети
"Боинг" тества биологично гориво в самолетите си
Инвестиционен процес при източници на възобновяема енергия от биомаса и биогаз
Уискито се превръща в биогориво
Проект за алтернативна енергия подготвят за София
Предвижда се изграждане на когенерационна централа на дървесна биомаса
Балканско биогориво се задава на хоризонта
Токът от централите на биомаса ще е с най-висока цена
Енергия от биомаса - непознатата суровина
Градско отопление на биомаса в Кардасова Речице, Чехия
Биогоривата
Екогорива и хибридни автомобили
Правна рамка за използването на БИОМАСАТА в страните от Европейския съюз и Република България
Биодизелът е по-екологично биогориво от етанолът
Биогоривата в България – проблем с добри очаквания за практиката
Транспортни биогорива: изследване на връзките с енергийния и селскостопанския сектор
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign