SPEE
 
SPEE
   
Производство на пелети и брикети от биомаса
Производството на пелети и брикети от дърво е индустрия, която попада в енергийния сектор като източник на топлина и производство на електроенергия. Дървените пелети са част от семейството на Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ) и по точно горива от биомаса.

Горивата от биомаса варират в широк обхват на запалими/горими продукти от хранителни до дървени отпадъци. Използването на тези ресурси в световен мащаб е все още в ранна фаза, но една форма на гориво от биомаса – дървени пелети започнаха да стават разпознаваема опция с редица приложения, която може да замени изкопаемите горива. В процеса на разлагане на отпадъците от биомаса се освобождават газове които са много по-вредни от въглеродния диоксид, който се освобождава по време на изгаряне на същите тези отпадъци. Отпадъчните продукти се изгарят за да произведат топлина и електричество, вместо да се складират по сметища където да се разграждат. В определени случаи се отглеждат специални растения които се използват за производството на гориво което да щади замърсяването на околната среда. Част от тази биомаса се изгаря без допълнителна преработка, но се забелязва нарастващ тренд в пресоването на тези отпадъци в пелети или брикети. И двата продукта имат еднаква енергийна форма с материала, от който са направени, но за сметка на това са много по трайни, лесни за транспортиране, отделят по-малко боклук, и изгарят по-ефикасно. Пелетите могат да бъдат произведени от много суровини включително: трева, слама, мъх, хранителни отпадъци и дървени отпадъци. Уредите за изгаряне на пелетите стават все по-добри, ефикасни, с възможност да осигурят отопление без почти никаква странична интервенция. Тези уреди варират от големи котли и специални приспособления за камини, до индустриални решения.
Статията - пълен текст, - *.doc
2010-02-10
 
Информация - биомаса
Как се правят биогоривата ?
Производство на пелети и брикети от биомаса
Биомасата – бъдещата енергийна алтернатива!
Нов начин за производство на биогорива
Евтини биогорива от синъо-зелени водорасли
Биогоривата в България - новите приоритети
"Боинг" тества биологично гориво в самолетите си
Инвестиционен процес при източници на възобновяема енергия от биомаса и биогаз
Уискито се превръща в биогориво
Проект за алтернативна енергия подготвят за София
Предвижда се изграждане на когенерационна централа на дървесна биомаса
Балканско биогориво се задава на хоризонта
Токът от централите на биомаса ще е с най-висока цена
Енергия от биомаса - непознатата суровина
Градско отопление на биомаса в Кардасова Речице, Чехия
Биогоривата
Екогорива и хибридни автомобили
Правна рамка за използването на БИОМАСАТА в страните от Европейския съюз и Република България
Биодизелът е по-екологично биогориво от етанолът
Биогоривата в България – проблем с добри очаквания за практиката
Транспортни биогорива: изследване на връзките с енергийния и селскостопанския сектор
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign