SPEE
 
SPEE
   
България вече има голяма регионална енергийна компания
Едно от най-важните събития в българската икономика през 2008 г. бе създаването на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Какви бяха основните ефекти от това решение върху сектора до момента?
- След създаването на холдинга България вече има голяма регионална енергийна компания. Тя в бъдеще може да бъде един от основните конкуренти на регионалния пазар.

Като търговец на енергийни продукти или като инвеститор в съседни страни?
- И в двата смисъла. Създаването на БЕХ значително повишава инвестиционните възможности на енергийния ни сектор. Освен това българският сектор стана значително по-привлекателен. Компанията обединява активи от различна част на веригата на добавената стойност, което диверсифицира значително риска за инвеститорите. Не се изключва и продажба на акции, но компанията ще бъде мажоритарно държавна и в бъдеще.

Има ли вече видими резултати в подобряването ефективността на компаниите от холдинга? Какви бяха първите стъпки?
- За 2.5 месеца не може да се очакват огромни ефекти. Все пак вече имаме временен съвет на директорите, който прие правила, нова организационна структура, обявени са и процедурите от страна на МИЕ за постоянен мениджмънт. Една от целите е да има прозрачност, предвидимост и комуникация. Информирахме всички партньори за предприетите действия. Направихме в началото бизнес закуска с тях, на която обяснихме какво се е случило и бъдещите стъпки. Организирахме и работна среща с големите потребители на природен газ и с бизнес асоциации. "Делойт" като наши консултанти продължават работата по анализ на дружествата и процесите, за да се идентифицират местата, където може да се получат най-големи синергии и оптимизации. Подготвяме вътрешни правила и структури, ще има промени в уставите на дружествата. Имаме нова интернет страница и се работи по логото на компанията, което се надявам да е готово скоро.
Разгледахме и въпроса за ЕСО в рамките на СД и имаме намерение да осъществим трансфериране на собствеността от НЕК в БЕХ в най-близко време, до края на годината. Считаме, че с това действие значително ще допринесем за независимостта на оператора.
Преди края на годината се надявам да имаме и нов мениджмънт на БЕХ.

Какви са приоритетите на БЕХ за 2009 г.?
- Стартирахме подготовка на бизнес плановете на дружествата за 2009 г. по единна структура. Те ще са за период от 3 години с акцент върху 2009 г. Целта е да има разработени бизнес планове до края на 2008 г. - това е най-важното, което предстои. Приоритетите за 2009 г. ще са свързани с изпълнение на бизнес плановете на БЕХ и компаниите и с успешното приключване на проекта по преструктурирането. Ще има план за трансформиране на дъщерните дружества и процесите. Проектът за преструктуриране на сектора беше започнат с регистрацията на холдинга, но ще завърши реално към края на 2009 г. Дотогава ще проведем всички дейности за подобряване на синергията, конкурентоспособността, инвестиционния потенциал и добрата комуникация с трети страни.
През 2009 г. ще се разработят и корпоративните политики - финансова, счетоводна, IT и за човешките ресурси. Предстои много работа за новия мениджмънт. Досега всяка компания в холдинга е имала отделна политика и искаме те да са унифицирани. Ще се идентифицират най-добрите политики и те ще се приложат в целия холдинг.

Как ще се отрази финансовата криза върху холдинга и компаниите?
- На този етап БЕХ има необходимост от време за структуриране и подобряване на функционирането, за да излезе на пазара. Кризата не ни вреди, защото имаме нужда от около година. За по големите започнати проекти като "Набуко", "Бургас - Александруполис", "Южен поток" и АЕЦ "Белене" финансовото приключване ще е чак през 2009 г. На този етап не чувстваме отрицателни ефекти от финансовата криза. Но тя е факт и не бива да се пренебрегва. Ще следим внимателно пазара, така че да реагираме адекватно, когато ни потрябват финансови ресурси.

Ако не се намери финансиране, държавата ще инвестира ли сама в тези проекти подобно на средствата, отпуснати от бюджета за АЕЦ "Белене"?
- Решението на МС за АЕЦ "Белене" е свързано с първоначалното създаване на смесената компания с избрания инвеститор, това беше една първоначална подкрепа за проекта. Ако не се намери финансиране за другите големи проекти, трудно ми е да кажа дали бюджетът ще се ангажира, но по-скоро не. Надяваме се другата година БЕХ да може да привлече финансиране без подкрепа от държавата.

Петър Димитров обяви, че като изпълнителен директор на БЕХ сте най-влиятелната бизнес дама в България. Какви са предизвикателствата?
- Те са големи. Професионалното предизвикателство да съм първият изпълнителен директор на БЕХ е голямо, но това е и голяма отговорност - в началото полагаме основата и тя е най-важна за бъдещото функциониране. Целите, които сме си поставили за ефективно, ефикасно, прозрачно управление в съответствие с добрите европейски практики, ще бъдат успешни само ако основата е добра. Надявам се всички мои действия да доведат до това.

Какво очаквате за сектора енергетика през 2009 г. Бяха изказани опасения, че БЕХ влияе негативно на свободния пазар.
- Чух за тях, но определено не ги споделям. БЕХ не осъществява лицензионна дейност по производство, търговия и пренос - тези дейности са в дъщерните дружества. Ние не излизаме като един субект на пазара, а като самостоятелни юридически лица. Смятам, че в регионален, дори в национален мащаб, ще подобрим конкуренцията. На нашия пазар са енергийни компании като E.ON, EVN и CEZ, които също са доста големи и са вертикално и хоризонтално интегрирани. БЕХ ще бъде техен достоен конкурент - не в европейски мащаб, но определено в региона. Създадохме още един играч на регионално ниво и печелим по-голяма конкуренция.

Ще има ли нови дружества в структурата на холдинга - например за търговия с газ и електроенергия или за споделени допълнителни услуги?
- В момента не се предвижда създаването на търговска компания. И НЕК, и "Мини Марица-изток", и АЕЦ "Козлодуй" имат лицензи за търговци с електроенергия. Това зависи и от анализа на холдинга и препоръките за преструктурирането му. Със сигурност догодина този въпрос ще се реши, както и въпросът за допълнителните услуги в холдинга.

Името на холдинга подчертава българския характер. Как ще се приеме инвестиция на БЕХ в Македония, Сърбия, Гърция?
- Вече получаваме предложения от съседите и въобще не се приема зле. Няма емоции, това все пак е бизнес. От Македония например ни поздравиха на няколко пъти, даже и те искат да направят нещо подобно. Ласкае ме, че и в Румъния взеха решение за холдинг, а ние малко ги изпреварихме. Това също е добра конкуренция. Не смятам, че е лошо да подчертаем българския характер - това е нашата, българската компания.
През 2009 г. обаче холдингът ще е обърнат по-скоро навътре към преструктурирането си. Няма да престанем да работим и за излизане на пазара на съседните страни, но по-скоро приоритетът е навътре.

КАРЕ:
Галина Тошева е родена в София. Завършва Немската гимназия, а след това и Стопанския факултет на ТУ - София. От септември 2006 г. е заместник-министър на икономиката и енергетиката, а от септември 2008 г. е избрана за член на съвета на директорите на Българския енергиен холдинг и за първи изпълнителен директор на компанията. Преди това е работила като директор на дирекция "Енергийни пазари и преструктуриране" (2005-2006 г.) в МИЕ, както и като началник на отдел "Проекти, структурна реформа и държавно участие" в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (2002 - 2005 г.).
2009-01-06
 
not defined typeenergysql mysql_error(select * from article where article.language=2 AND article.typearticle=2 AND article.typeenergy= AND article.typeop=0 order by article.date DESC)