SPEE
 
SPEE
   
Регулаторна рамка, лицензионна процедура и цена на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични централи
Регулаторна рамка
С развитието на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) се създават условия за дългосрочна сигурност на доставките на електроенергия, намаляване на зависимостта от вносни енергийни доставки, намаляване на емисиите от парникови газове, опазване на климата, възможност за избягване на конфликти, свързани с полезните изкопаеми, създаване на трудова заетост. Чрез стимулиране развитието на технологиите за производство на електрическа енергия от ВЕИ се създават предпоставки за изпълнение на задължението за производство на електрическа енергия от ВЕИ в размер на 11 % от брутното вътрешно потребление на страната до 2010г., съгласно Договора за присъединяване на Република България към ЕС.
За постигане на посочената по-горе цел е необходимо няколкократно увеличение на производството от ВЕИ до 2010г., което изисква изграждане на значително количество нови мощности от ВЕИ.
Достъп САМО за регистрирани потребители
Държавна комисия за енергийно и водно регулир, 2008-05-21
 
Информация - слънце
Производството на соларни клетки се удвои през 2010 г.
Силен интерес за изграждане на фотоволтаици по ПРСР
Фасада „Злато & Камък“
МАЕ: четвърт от електричество в света може да се произвежда чрез слънце
Нов онлайн наръчник ще помага на инвеститорите в слънчева енергия
По-ефективни и евтини соларни клетки
Производство на енергия от слънцето
Пред фотоволтаичната индустрия стоят възможности и предизвикателства
400 милиарда евро за ток от слънцето в Сахара
Слънчевата енергия - предпоставка за по-икономичен живот
Пазарът на фотоволтаици през 2009 г.
Фотоволтаичен парк в България
Домове, които винаги гледат към слънцето
Главния олимпийски стадион в Пекин - Гнездо на птиците
Най-голямата /до момента/ слънчева електроцентрала в света започна производството на електроенергия
Прозрачни соларни стъкла могат да генерират достатъчно енергия за дома
2 милиарда инвестиция за производство на тънкослойни фотоволтаици
Соларни дървета
Договориха реализацията на най-мащабния соларен парк в света
Регулаторна рамка, лицензионна процедура и цена на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични централи
Влияние на децентрализираната генерация върху разпределителната мрежа
Потенциал за производство на електроенергия от фотоволтаични централи в България
Фотоволтаични технологии – развитие и особености
Прилагане европейският опит в развитието на фотоволтаични системи в България: нека да не преоткриваме колелото
“Слънчева енергия и фотоволтаични централи - Възможности и реализация”
Инвестиционен процес при използване на слънчевата енергия
Изкуствени острови захранват света с енергия
Слънчевите централи - ток без пари или ток за много пари
Въпреки рисковете, нова "мода" пази природата и облагодетелства човека
Използване на слънчева енергия в България - технико-икономически условия
Електроенергия от слънцето
Технологии, принципи, приложения
Фотоволтаиците
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign